Navigation:  Zakázky > Vystavené faktury > Přehled vystavených faktur >

Korekce platby

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mohou nastat situace, kdy vám odběratel - ať už omylem, nebo záměrně - pošle bankovním převodem částku mírně odlišnou od částky uvedené na faktuře. Velmi často se jedná o haléře, o něž je faktura pak nedoplacená nebo přeplacená. Faktur, které systém eviduje jako "nezaplacené", může být právě z těchto důvodů ve vašem systému mnoho ... a pravděpodobně už nikdy k doplacení nedojde.

Další skupinu faktur mohou tvořit ty, které byly vystaveny s bezhotovostním způsobem úhrady, ale nakonec byly uhrazeny hotovostně, pokladnou.

Pro řešení těchto drobných nedostatků nabízí systém nástroj - Korekci plateb.

Najdete jej na Přehledu vystavených faktur v záložce 'Vedlejší' ...

Nástroj pro kosmetické dořešení dluhů v řádu haléřů ...

Nástroj pro kosmetické dořešení dluhů v řádu haléřů ...

 

Pomocí filtrace, případně "označením", yvberte faktury, které chcete tímto způsobem vyřešit.

Použijte tlačítko    Korekce plateb FV   

 

Systém do tabulky plateb jednotlivých vybraných faktur vygeneruje řádek platby tak, aby se nakonec částka k úhradě rovnala částce zaplacené. Takto doplněná platba bude mít v Poznámce uveden text: "Tolerance pro zaplacení faktury podle Konfigurace fakturace."

 

Aby byla funkce aktivní a současně jako pojistka proti nechtěnému použití funkce s nesprávnou filtrací dokladů, je potřeba mít v Konfiguraci fakturace mít nastavený maximální limit korekce. Například chcete-li tímto nástrojem řešit dluhy, které se pohybují do 1,- Kč (ať už plus nebo mínus), nastavte 'Toleranci pro zaplacení vystavené faktury' na 1 Kč. Tolerance se nastavuje v absolutní hodnotě a jsou řešeny doklady, které vykazují dluh menší, než je nastavená hodnota.