Navigation:  Zakázky > Vystavené faktury >

Přehled vystavených faktur

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkce Přehled dokladů v modulu fakturace nabízí komplexní přehled o vydaných fakturách (zálohových a koncových dohromady). Přehled umožňuje mnoho možností výběrů a mnoho variant logického omezení zobrazených faktur. Tyto doklady můžete libovolně třídit a sčítat.

vyst.faktury

 

Tento přehled je přehledem dokladů a uvidíte zde především hlavičkové údaje faktur (kdy, pod jakým číslem, pro koho, splatnost, kolik Kč celkem, ...). V tomto přehledu nenaleznete podrobné údaje o obsahu faktur (jaké zboží, v jakém množství, za kolik, ,...) Tyto detailní údaje najdete v oknech zálohové a konečné faktury, které lze z tohoto přehledu jednoduše vyvolat.

Na přehled vystavených faktur přibyl nový zelený sloupeček, přes který je možné vybrat faktury. V poli pro nadpisy sloupečků je tlačítko ?, přes které je možné tyto výběry ovládat. Nad přehledem funguje filtrace, stejně tak i v Exportu (poznámkový blok).

Při rozdělení faktur vystavených lze nyní filtrovat na zaplaceno od - do. Jedná se o filtraci faktur, které byly vystaveny např.v měsíci březnu a  dubnu ,ale zaplacené jsou až v květnu a to v rozdělení není možné filtrovat.

 

 

Rekapitulace přehledu - tlačítko SUMA

Nad Přehledem vystavených faktur a nad Přehledem zboží ve vystavených fakturách je tlačítko SUMA přístupné již pro práva "F3" (fakturace WRITE).

 

 

Záznamy o odeslání upomínek

Po zapsání upomínek k fakturám je připravena možnost vygenerovat hromadně záznamy spisové služby s volbou vzorového dopisu.

Na kartě Tisk upomínek doplněno tlačítko: a nabídka vzorových dopisů .

Po tisku upomínek lze tedy vygenerovat sadu záznamů spisové služby.

obsah záznamu odpovídá vzorovému dopisu
firma je dle faktury
zdroj jednání je se odkazuje na fakturu - tento záznam spisové služby bude mezi souvisejícími doklady faktury

upominky

 

Elektronický přenos pohledávek do KB - "mojebanka"

KB zavedla elektronické zpracování pohledávek. K tomu je potřeba získat ze S4S datový soubor se seznamem pohledávek.

Na přehledu Vystavených faktur tedy vzniklo tlačítko CKM-2 pro vytvoření exportního souboru dle specifikace KB (pro aplikaci mojebanka, profibanka).

Export reaguje na filtr přehledu, tzn. že se exportuje to, co vidím v přehledu.

uživatel je v rámci exportu vyzván k zadání čísla smlouvy (povinný údaj - přiděluje KB, bez uvedení tohoto čísla aplikace KB soubor nepřijme)
v podadresáři SAVE na stanici, kde byl export spuštěn, se vytvoří soubor, jehož název spojuje číslo smlouvy KB a datum vytvoření (například SML00021-110916.CKM). Export lze spouštět opakovaně. Je-li export spuštěn v jednom dni vícekrát, výsledný soubor se přepisuje !! (Po dokončení exportu se uživateli zobrazí informace, kam byl soubor uložen a jak se jmenuje).
je-li v přehledu faktura, která eviduje záporný dluh (přeplacená) a má být zařazena do exportu, je v exportním souboru taková položka také uvedena, ovšem s částkou 0,- Kč (jelikož s takovou variantou KB zřejmě při tvorbě dokumentu nepočítala - ale v S4S může nastat)  a poznámkou, že se jedná o zápornou pohledávku (bylo by dobré se takovým případům vyhnout už vhodnou filtrací přehledu faktur).

CKM

Generátor PlánF

Vznikl nový generátor "PlánF!", aby bylo možné přímo nad vystavenou fakturu v případě potřeby automaticky vygenerovat záznamy z plánu fakturace.

Generátor "PlánF!" nad kartou vystavené faktury, přijaté faktury, vystavené zálohové, přijaté zálohové faktury.
Při použití generátoru je uživatel dotázán na interval, den v rámci intervalu, datum startu, datum ukončení ...
Vygeneruje se tolik záznamy v plánu fakturace, kolik řádků má "zdrojová" faktura. Do záznamu plánu se přebírají všechna dostupná pole z karty zdrojové faktury.
Generování jako automatická úloha

planF

Teritorium - nové kritérium

Nyní je možné doplnit teritorium jako nové kritérium  přehledu vystavených faktur  a do křížových tabulek nabídek, přijatých objednávek a vystravených faktur.

terit.PObj