Navigation:  Výroba > Tipy - výroba >

STORNO Přijaté objednávky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Při „stornování“ Přijaté objednávky, která je již zadaná do Výroby je třeba zajistit, aby ve Výrobě nezůstaly nedokončené operace, které stále vytváří nárok na kapacity výroby případně nárok na zásoby materiálu. Tyto nedokončené operace je tedy nutné v rámci STORNA vyřešit.

Způsoby jsou dva:

-Nedokončené operace se odstraní z Přehledu výroby
-Nedokončené operace jsou v systému ponechány a jsou následně řádně ukončeny „endováním“

note2  Nedokončené operace, na nichž je ale již evidováno jakékoli odvedení, odstraněny nebudou! Je potřeba je řádně ukončit „endováním“!

 

Stornování CELÉ Přijaté objednávky

Nástroj pro stornování objednávky je umístěn na kartě Přijaté objednávky na záložce „Systémové“

Karta Přijaté objednávky - storno celéhjo dokladu.

Karta Přijaté objednávky - storno celéhjo dokladu.

 

note2  „Stornovat“ Přijatou objednávku může každý uživatel, který má minimálně práva „Write“ (O3).

 

 

Kroky při stornování celé objednávky:

V hlavičce dokumentu ručně změňte STAV objednávky na odpovídající situaci („O7 Storno“). Tím se současně změní Stav i  pro všechny položky objednávky, na nichž je zboží s příznakem „výrobek“.

PrijataObjednavka_StavSTORNO

Použijte nástroj pro stornování dokladu.

PrijataObjednavka_KrokyStorna

V dialogovém okně uveďte DŮVOD (až 4000 znaků), proč je doklad stornován a použijte tlačítko    Storno   .

Před stornováním dokladu systém zkontroluje, jestli některé z výrobků nejsou již zadány do výroby. Pokud ano, zobrazí se následující dialog.

 

Odpověď NE

 

note2 Toto je výchozí hodnota, takže pro ty, kdo nečtou a jen enterují, se ve výrobě „nic nestane“.

 

 

Výrobní operace v Přehledu výroby zůstanou, ale zapíše se do nich informace o tom, že nadřízená Přijatá objednávka byla stornována bez odstranění výrobních operací.

 

 

Informace je zapsaná na každé výrobní operaci a obsahuje údaje o tom, KDO, KDY a v jakém REŽIMU storno nadřízeného dokladu provedl.

Operace ve výrobě jsou jinak nedotčeny, neoznačují se jako hotové! Je třeba, aby odpovědný pracovník takové operace řádně ukončil (například „endováním“).

Pamatujte na to, že na některých operacích již mohla být výroba zahájena a tudíž na skladě rozpracované výroby již může být nastřádaná nějaká hodnota, které se je potřeba „zbavit“.

 

Odpověď ANO

Výběrem této možnosti dojde v Přehledu výroby k fyzickému odstranění všech souvisejících operací, na nichž neexistuje žádný záznam o odvedení.

 

Operace, které již jsou hotové, nebo na kterých existuje alespoň jeden záznam o odvedení, v Přehledu výroby zůstanou. Je potřeba zkontrolovat nebo zajistit jejich řádné ukončení (např. „endováním)“.

I do těchto operací je doplněna informace o stornování nadřízené přijaté objednávky.

 

Při stornování přijaté objednávky, která dosud nebyla do výroby zadána, se objeví jen potvrzovací dialog.

 

Záměr stornování dokladu musí uživatel ještě jednou potvrdit, aby nedošlo ke stornování dokladu omylem.

 

Stornování dokladu je nakonec systémem potvrzeno.

Stornovaná Přijatá objednávka je pak upravena takto:

 

Má nastaven příznak STORNO
Celá objednávka je označena jako DODANÁ (ale bez uvedení data dodání – dodané objednávky se již neúčastní vyhodnocování skladové dostupnosti)
Všechny položky přijaté objednávky jsou označeny příznakem DODÁNO, bez zásahu do dodaného množství. Jestliže položka objednávky byla již částečně dodaná, označí se jako DODANÁ, ale dodané množství se nezmění (dodané položky objednávek se již neúčastní vyhodnocování skladové dostupnosti).
V ‚Systémové‘ záložce karty objednávky je uvedeno KDO a PROČ objednávku stornoval.

 

Stornování POLOŽKY Přijaté objednávky

Pozn.: Následující kroky mají význam pouze v případě, že se jedná o výrobní objednávku a položku, která již je zadaná do výroby. U ostatních položek žádný význam nemají – snad až na označení položky STAVEM odpovídajícímu stornu.

 

Kroky při stornování jedné položky objednávky:

Na řádku položky objednávky ručně změňte STAV rozpracovanosti položky na odpovídající situaci („O7 Storno“) a použijte tlačítko pro stornování položky Přijaté objednávky v detailu řádku položky.

 

Pozn.: Chcete-li zapsat důvod, proč byla položka stornovaná, použijte pole Poznámka.

 

Systém se nejprve ještě ujistí, zda svůj krok uživatel myslí vážně …

 

… následují stejné kroky, jako při stornování celého dokladu (všechny se ale budou týkat pouze konkrétní položky, na které bylo storno vyvoláno).

 

Po ukončení procesu stornování je pole Poznámka na detailní kartě položky doplněna informací o tom, KDO, KDY a v JAKÉM REŽIMU položku stornoval.

 

Položka přijaté objednávky je označena příznakem DODÁNO, bez zásahu do dodaného množství. Jestliže položka objednávky byla již částečně dodaná, označí se jako DODANÁ, ale dodané množství se nezmění (dodané položky objednávek se již neúčastní vyhodnocování skladové dostupnosti).