Navigation:  Výroba > Tipy - výroba >

Oprava reklamovaného výrobku

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jak správně postupovat a jaké jsou možnosti při zpracování reklamovaného výrobku?

 

Reklamace může být v systému vytvořena dvojím způsobem:

- zákazník reklamuje již dodané výrobky (Reklamace "přijatá")

- odvedením "zmetků" může být na základě konfigurace systému vygenerována automaticky (Reklamace "interní")

 

Obchodník přijme Reklamaci a po dohodě s (???) rozhodne, zda jsou neshodné díly ...

 

a) neopravitelné

Vygeneruje nad Reklamací Přijatou objednávku a předá ji zavedeným způsobem výrobě

b) opravitelné

Připraví generátorem kartu modifikovaného výrobku (aniž by do ní nějak dále zasahoval), vygeneruje na Reklamací Přijatou objednávku. Číslo reklamovaného dílce nahradí dílcem modifikovaným. Na základě stavu rozpracovanosti objednávky, se jí chopí technolog, otevře si odtud kartu modifikovaného dílce a provede úpravu technologického postupu. Následně je objednávka předána zavedeným způsobem výrobě.

b) kombinace obojího

Je také možná, jen je třeba na Přijaté objednávce od sebe oddělit modifikované a nemodifikované dílce do samostatných položek a pozic.

 

Doporučujeme v Reklamaci uvádět číslo Zakázky, ve které byly dílce původně vyrobeny. Náklady spojené s opravou nebo výrobou nových dílů se vám tak také dostanou do nákladů této zakázky a ovlivní tak její rentabilitu.