Navigation:  Výroba > Tipy - výroba > Oprava reklamovaného výrobku >

Vytvoření modifikace výrobku

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na detailu řádku položky v kartě reklamace je k dispozici funkce, která umožňuje "jednorázově" upravit (modifikovat), nebo vytvořit nový technologický postup výrobku, který umožní jeho opravu.

 

Detail položky v kartě Reklamace - generování Modifikace výrobku.

Detail položky v kartě Reklamace - generování Modifikace výrobku.

 

Použití tlačítka   Modifikace pro výrobu   vygeneruje pro položku novou kartu zboží, kterou rovnou předvyplní jednoúrovňovou technologií původního výrobku. Tlačítko je aktivní pouze, pokud zbožím v reklamaci je "výrobek".

 

Pro každou položku je pak vygenerovaná samostatná karta zboží v ceníku.

 

Základní karta "modifikovaného" výrobku.

Základní karta "modifikovaného" výrobku.

 

Objednací číslo takového výrobku je vytvořeno podle původního objednacího čísla, aby se s nimi následně lépe pracovalo, a aby byly v ceníku pohromadě.

Nové číslo zboží je '<původní>_M01' (max. 50 znaků). M01 tedy značí první modifikaci výrobku.

 

note2 V případě, že se stejný výrobek bude "opravovat" znovu, bude mít označení M02, M03 atd. Pro jeden výrobek tak můžete tedy vytvořit až 99 různých modifikací.

 

Dále generátor naplní a nastaví následující hodnoty:

TYP = 'Reklamace'
zapne příznaky 'Platné', 'Výrobek', 'Skladovatelné'.
Do detailního popisu zboží je zapsáno původní objednací číslo výrobku.
Před původní název výrobku je doplněn text '(Modifikace) - ' pro snadnou identifikaci v dokumentech
Do poznámky na kartě výrobku je doplněn text například 'Vytvořeno nad reklamací 261/001.', kde se dozvíte, na základě které reklamace byla modifikace vytvořena.

 

Jestliže původní výrobek obsahuje podsestavy (rozpadá se na více úrovní), je v modifikované kartě již kompletně rozložen a jednotlivé podsestavy pro snadnější orientaci v něm zůstávají zachovány. Jsou však opatřeny typem řádku "T" (textový řádek, který dál nijak neovlivňuje výrobu a slouží jen jako informace).

 

Modifikace výrobku s podsestavami.

Modifikace výrobku s podsestavami.

 

Nyní může technolog provést samotnou modifikaci výrobku. Doplnit operace, některé operace nebo celé pasáže vypustit ... prostě vytvořit nový technologický postup opravy neshodného dílu.

 

Modifikace výrobku - finální podoba pro zadání do výroby.

Modifikace výrobku - finální podoba pro zadání do výroby.

 

tip2 Pokud do poslední operace (pole ČÍSLO MAT.POL) vložíte objednací číslo původního dílce (pozor na popisy a typ operace! musí zůstat "O"), naskladní se dílce do skladu hotových výrobků pod tímto označením a budete je moci ze skladu vydat spolu s ostatními dílci, které nebylo nutno modifikovat.