Navigation:  Výroba > Tipy - výroba > Oprava reklamovaného výrobku >

Zadání do výroby

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vycházíme z Reklamace.

Nad kartou Reklamace lze generovat Přijatou objednávku, která tím pádem bude obsahovat vše potřebné ... vazbu k reklamaci, číslo původní zakázky a také číslo původního dílu, který má být "opraven", nebo dokonce znovu vyroben.

 

Vygenerujte přijatou objednávku. Po vygenerování se její číslo zapíše zpět do karty Reklamace.

note2 Číslo objednávky může být i v samostatné číselné řadě - viz. Konfigurace Přijatých objednávek, záložka Systémová.

 

Jako číslo objednávky uveďte například 'Reklamace-257' pro jednoznačné odlišení od ostatních objednávek v přehledech, ale také pro možnost filtrace a vyhledání třeba všech Reklam*.

note2 Při generování z Reklamace se přebírá do čísla objednávky externí číslo reklamace, je-li vyplněno.

 

Datum Ze dne, Odběratel a Osoba se přebírají z karty Reklamace. S termíny a Stavem rozpracovanosti je nutné pracovat stejně jako u běžných výrobních zakázek.

 

Přijatá objednávka vygenerovaná na základě Reklamace.

Přijatá objednávka vygenerovaná na základě Reklamace.

 

Číslo pozice (řádku) Přijaté objednávky doporučujeme značit jako R01, R02 ... Jednak se tím vyhnete duplicitě čísel pozic v již existující zakázce (a přemýšlení nebo hledání, jaké číslo pozice je v zakázce "poslední)" a jednak na dokumentech a v přehledech bude vidět, že se jedná o výrobu podle 'reklamace'.

 

note2 Je potřeba jen pohlídat, kdyby u jedné zakázky bylo více reklamací, aby nedošlo k duplicitě ani s těmi "erky" - v aktuální verzi by už tuto duplicitu měl hlídat systém v okamžiku provedení výrobního rozpadu. Případné konflikty "přečísluje".

 

note2 Není-li zapnuté detailní sledování polotovarů, do reklamace se vloží číslo zboží bez "svislitka" => číslo výrobku.

 

 

note2 Jestliže číslování pozice R01 použijete už na kartě Reklamace, generátor je převezme do Přijaté objednávky.

 

Nakonec je třeba rozhodnout, zda se budou vyrábět dílce kompletně znovu podle původní technologie

 - v tom případě ponecháte na řádku Přijaté objednávky původní číslo zboží

nebo jestli bude možné neshodné dílce "jen opravit"

 - v tomto případě na řádku Přijaté objednávky nahradíte "reklamovaný" dílec jeho "modifikací". Díky částečnému zachování stejného objednacího čísla dílce, jsou v rozbalovacím seznamu zboží pěkně pohromadě.

 

note2 Upravovat technologii modifikovaného dílu lze také až v tomto místě, ale vždy před výrobním rozpadem!

 

Další postup práce s Přijatou objednávkou už je stejný jako s každou jinou ... výrobní rozpad -> přenos operací do zakázky -> dokumentace -> plánování -> odvedení -> sklad.

 

 

Reklamované dílce ve výrobní zakázce

Ve výrobní dokumentaci číslo pozice R01 napovídá, že se jedná o "opravu" reklamovaného dílce.

 

Průvodka dílce generovaného z Reklamace.

Průvodka dílce generovaného z Reklamace.

 

Tím, že se Reklamace vytvořila s vazbou na Zakázku, ve které byly dílce původně vyrobeny, dojde k tomu, že položky rozpadu, poslané do výroby, nevytvoří zakázku novou, ale přidají se k již existující (reklamované) zakázce.

 

Výrobní operace dílců přidaných "z Reklamace".

Výrobní operace dílců přidaných "z Reklamace".

 

Odvedení takto vzniklých výrobních operací zatíží tuto, původně třeba úspěšnou, zakázku dalšími výrobními náklady a tím sníží celkový zisk. Použitím pozic R01 ... je pěkně vidět, které operace jsou v zakázce "navíc", které v ní standardně, původně, být neměly.