Navigation:  Sklad > Prodej >

Konfigurace prodeje

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Automatické rozdělění při provedení Prodejky

Doplněno automatické rozdělění při provedení Prodejky s možností konfigurace:

finančně převládající oblast doplňovat do faktury
rozdělení negenerovat
rozdělení generovat automaticky vždy
rozdělení generovat jen je-li více oblastí
rozdělení výnosů a oblast přepisovat automaticky bez dotazu uživateli
neotvírat okno s rozdělením?

konfig.prevod