Navigation:  Sklad >

Prodej

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Přehled prodejek
Přehled zboží v prodejkách
Nová prodejka
Prodejní terminál
Nastavení parametrů prodeje
Tisk přehledů prodejek
Konfigurace
Fiskální modul
Křížové tabulky prodejek
Křížové tabulky zboží v prodejkách

Funkce zahrnuté v submenu Prodej zajišťují přímý prodej na prodejnách uživatele. Funkce prodeje nahrazují fakturaci a výdej ze skladu a od vystavení faktury se liší v několika základních bodech. Vyplnění nového prodejního dokladu je podstatně jednodušší. Není povinností uvádět název firmy odběratele. Pokud je uváděn odběratel může sice uživatel najít odběratele ve své "bázi kontaktů" (stejně jako u faktury), ale současně může vyplnit údaje  zcela unikátně přímo v prodejním dokladu. Tento odběratel (tzv. náhodný příchozí) se neukládá do základní báze kontaktů a zůstává evidován pouze na prodejním dokladu.

Vystavení prodejního dokladu je svázané s automatickou tvorbou výdejního dokladu (výdejky) a pokladního dokladu. Současně s prodejkou je tedy proveden výdej ze skladu. Pokud není dostatek zboží na prodejním skladě, bude tato výdejka pouze vytvořena jako doklad a uložena v systému ve stavu "Příprava". Vlastní realizace výdeje bude tak odložena na dobu, kdy evidenční stav prodejního skladu bude doplněn o požadované zboží. Tento postup zajistí hladký a rychlý průběh prodeje zboží i v situaci, kdy byl sklad sice fakticky doplněn zbožím, ale v systému nebyl proveden příjem zboží na sklad.

S prodejem zboží souvisí i pokladny. Číselník pokladen a evidence finančních transakcí navazuje na oblast prodeje v systému Soft-4-Sale. Systém má nejen číselník jednotlivých pokladen, ale ke každé pokladně je evidován aktuální stav finanční hotovosti a historie finančních transakcí. Prodejka mění aktuální stav hotovosti v pokladně a v historii finančních transakcí je prodej zaevidován jako samostatné finanční transakce s názvem "Prodejka" a s odkazem na číslo prodejky.

Prodej zboží pracuje v režimu start - end (Zahájení - Ukončení). Ukončení prodeje v daný den nebo převzetí pokladny jiným obchodníkem představuje pro systém výzvou k vytvoření záznamu do historie finančních transakcí. Takto vytvořená transakce má informativní charakter (Typ A) a není na ni vázána žádná částka. (0 Kč)

Zahájení vlastního prodeje zboží vyžaduje zadání některých relativně stabilních parametrů: označení pokladny, jméno prodavače (obchodníka), označení prodejního skladu a kódu pohybu, se kterým budou realizovány výdeje zboží. Uživatel takto předvyplní parametry, které budou automaticky využívány pro prodej a při vlastní tvorbě prodejky je nemusí opakovaně vyplňovat.

Modul "Prodej" dále umožňuje tisk prodejního dokladu, zobrazení a tisk nejrůznějších přehledů, součtů a statistik.