Navigation:  Sklad > Prodej >

Nastavení parametrů prodeje

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Před započetím pultového prodeje je třeba nastavit pro každého prodejce (prodejní místo) parametry, které se obvykle nemění, a které se budou automaticky doplňovat do každé nově vytvořené Prodejky.

Karta nastavení Parametrů prodeje.

Karta nastavení Parametrů prodeje.

 

Pokladna:- vyberte pokladnu, ve které se budou evidovat platby hotovostí
Pokladna - karta:- vyberte pokladnu, ve které se budou evidovat platby platebními kartami
Prodejce:- vyberte jméno z číselníku obchodníků, které se bude doplňovat na doklady jako 'Vyřizuje' (nemusí být ve shodě s právě přihlášeným uživatelem)
Sklad:- vyberte sklad, ze kterého bude v rámci uskutečnění prodeje automaticky generována Výdejka
Kód:- vyberte ze seznamu Kód pohybu, který se v generované Výdejce použije
Výchozí oblast:- vyberte ze seznamu Oblast produkce, která se bude automaticky vyplňovat na každé vytvořené prodejce. Na konkrétní Prodejce pak může v případě potřeby uživatel změnit.
Výchozí středisko:- vyberte ze seznamu Středisko, které se bude automaticky vyplňovat na každé vytvořené prodejce. Na konkrétní Prodejce pak může v případě potřeby uživatel změnit.
Platné zboží:- v rozbalovacím poli pro výběr zboží se budou nabízet pouze "platné" karty zboží

 

 Zvolte obsah nabídky zboží na řádku prodejky 

dle ceníku ...- nabízí všechny položky, které jsou uvedeny v ceníku (mohou být omezeny výše zmíněnou "platností")
dle ceníku se stavem zásob- nabízí všechny položky, které jsou uvedeny v ceníku (mohou být omezeny výše zmíněnou "platností"). Současně zobrazuje i stav skladové zásoby - což může vyhledávání položek ZPOMALOVAT!
dle skladu ...- nabízí položky, které mají nenulový stav na výše zvoleném (prodejním) skladě (mohou být omezeny výše zmíněnou "platností")