Navigation:  Sklad > Prodej >

Prodejní terminál

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Zjednodušené ovládání pultové prodejky

Formulář je navržen tak, aby jej bylo možno provozovat na dotykových obrazovkách - větší ovládací prvky.

 

prodej_terminal

 

Funkční prvky

Odběratel- identifikace zákazníka. Možnost ručního vybrání ze seznamu firem nebo "načtení" pomocí čtečky čárového kódu (identifikační číslo zákazníka z karty kontaktu zobrazené formou čárového kódu - například registrovaní zákazníci mají slevovou kartu s čárovým kódem).
pozorOdběratel MUSÍ být vždy vyplněn. Pro účely maloobchodního prodeje si vytvořte kontak s názvem například "Zákazník" nebo "Pultový prodej"
Zboží- možnost ručního vybrání ze seznamu (dle kódu, nebo názvu) nebo "načtení" čtečkou čárového kódu (systém prohledává všechna pole s objednacími čísly i na kartě dodavatel, protože zboží může dodávat více dodavatelů a každý má svoji identifikaci čárovým kódem). Dohledání správného zboží reaguje na konfiguraci dle menu ZBOŽÍ -> KONFIGURACE -> KONFIGURACE REŽIMU DOHLEDÁNÍ ČÍSLA ZBOŽÍ.
Množství- ručně možno změnit počet kusů. Počet kusů je třeba změnit PŘED načtením zboží. V seznamu nečteného zboží je možno změnit množství i dodatečně.
PRODEJ- na pozadí systému se vytvoří a realizuje Prodejka načteného zboží, prodejní terminál se vyčistí pro zadávání nového prodeje. Vytvoří se Příjmový pokladní doklad do hotovostní pokladny dle konfigurace.

Po provedení prodeje tlačítkem "Prodej" se nabídne velké pole k zadání placené částky. Po jejím zadání se dopočítá a zobrazí částka Ke vrácení.

"Pokladna"- dokončí akci, vyčistí terminál pro další nový prodej, otevře zásuvku fiskální pokladny. Toto tlačítko je dostupné v případě, že v konfiguraci existuje definice fiskální pokladny.
"Další prodej"- dokončí akci, vyčistí terminál pro další nový prodej
"Opravit prodejku"- zastaví akci, a vrátí se na Prodejní terminál k editaci - například, když zákazník zjistí, že nemá u sebe dost peněz).
KARTA- na pozadí systému se vytvoří a realizuje Prodejka načteného zboží, prodejní terminál se vyčistí pro zadávání nového prodeje. Vytvoří se Příjmový pokladní doklad do pokladny, která představuje platby "kartou" dle konfigurace.
ZRUŠIT- vyčistí terminál pro nové zadávání. Žádná Prodejka nevzniká - prodej byl zrušen.
NASTAVENÍ- umožňuje nastavit parametry prodeje.

 

V pravé polovině okna terminálu se průběžně zobrazuje Seznam načtených položek. V případě potřeby je možné v tomto seznamu editovat množství položky.

Průběžně se také zobrazuje "velká" celková cena nákupu VČETNĚ DPH