Navigation:  Zboží > Konfigurace >

Konfigurace režimu dohledání čísla zboží

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tato konfigurace umožňuje nastavit posloupnost způsobu dohledání čísla (karty) zboží. Jedná se o případy, kdy například čtečkou čárového kódu načtete kód zboží (ten vůbec nemusí korespondovat s vaším interním značením zboží) a systém má automaticky dohledat správnou kartu zboží ve vaší databázi a doplnit ji do dokladu.

note2Nemusí jít jen o čtečky čárového kódu. Kód zboží můžete do dokladu zapsat i pomocí klávesnice a systém se zachová stejně.

V otevřeném konfiguračním okně nastavíte následující parametry

dohledani.cisla

Režim dohledání

Postupně v rozbalovacích polích 1 - 5, která současně určují i prioritu prohledávání polí, vyberte jaká pole se mají prohledávat. K dipozici jsou tyto volby.

 

Číslo zboží- pole ČÍSLO ZBOŽÍ na základní kartě zboží (vaše interní číslo zboží)
Čárový kód- pole CTO: na základní kartě zboží
Katalogové číslo- pole OBJ.Č.: na zakladní kartě zboží
Čárový kód sekundární- pole CTO na dodavatelské kartě zboží v oddíle Dodavatelé
Katalogové číslo sekundární- pole OBJ.ČÍSLO  na dodavatelské kartě zboží v oddíle Dodavatelé

 

Systém prohledává podle nastavené priority uvedená pole. Jakmile najde shodu, kartu zboží použije do dokladu a dále již nepokračuje. Číslo zboží se do dokladu nedoplní pokud s žádným z definovaných polí není shoda nalezena.

Hledání dle čárového kódu

Zapnutím příznaku určujete, na kterých dokladech je funkce dohledávání aktivována.

Hledání dle katalogového čísla

Zjednodušená varianta dohledávání karty zboží - probíhá pouze podle pole OBJ.Č.: na zakladní kartě zboží. Zapnutím příznaku určujete, na kterých dokladech je funkce aktivována.

 

ComboUser

 

pozorKonfigurace je UŽIVATELSKÁ !! Projeví se pouze konkrétnímu uživateli. Jiným uživatelům se tedy může systém chovat jinak.

 

ButonNacti        - umožňuje načíst a použít nastavení jiného uživatele.

 

tip2TIPY A TRIKY

Jak využít nastavení jiného uživatele?

Tato funkčnost je dostupná pouze uživatelům s přístupovými právy minimálně Y3 (jestliže je možné ve žlutém poli vybrat jméno jiného uživatele, máte dostatečná práva)

 

- vyberte jméno uživatele, jehož nastavení chcete použít

- použijte tlačítko ButonNacti, systém načte a zobrazí jeho nastavení

- vyberte znovu svoje jméno uživatele

- použijte tlačítko ButonUloz

 

Jak nastavit funkci uživatelům, kteří nemají dostatečná přístupová práva?

Pro tuto funkci uživatel potřebuje minimální přístupová práva Y3.

 

- nastavte požadovanou konfiguraci

- použijte tlačítko ButonUloz, tím jste konfiguraci uložili "pro sebe"

- vyberte jméno uživatele, jemuž chcete nastavení předat

- použijte tlačítko ButonUloz

- vyberte jméno dalšího uživatele ... a uložte. Postup opakujte pro všechny potřebné uživatele.