Navigation:  Zboží >

Konfigurace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Konfigurace modulu Zboží obsahuje následující nastavení související s používáním modulu:

Povinné údaje karty zboží
Konfigurace systému slev
Konfigurace zaokrouhlení cen
Konfigurace zaokrouhlení zahraničních cen
Konfigurace kalkulace cen
Konfigurace stanovených cen zápůjček
Konfigurace recyklačních poplatků
Konfigurace autorských poplatků
Konfigurace vratných obalů
Konfigurace řádkových obalů
Konfigurace režimu dohledání čísla zboží
Číselník měrných jednotek
Číselník servisních typů
Číselník jmen technických parametrů
Číselník vztahů mezi zbožím
Číselníky technických parametrů
Číselníky technologických parametrů
Doplnění číselníků technických parametrů
Konfigurace změnových režimů
Konfigurace kopírování zboží
Tisková sestava ceníkové karty
Použití textových atributů v dokladech
Rozpady konstrukčních celků
Kořenový adresář obrázků
Výběry zboží
Strom zboží pro eshop