Navigation:  Zboží > Měny a kurzy >

Načíst kurzy dne ČNB

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Načtení kurzovního lístku distribuovaného ČNB

 

Funkce pro stažení kurzovního lístku z webových stránek ČNB je dostupná na několika místech:

 

1.Na kartě Kurzovní lístek (menu ZBOŽÍ -> MĚNY A KURZY -> KURZOVNÍ LÍSTEK) je také k dispozici tlačítko "ČNB" pro stažení aktuálního kurzu z webových stránek ČNB. V číselníku měn musí být jednotlivé měny uvedeny stejnými zkratkami, jako je používá ČNB. Kurzy se dohledávají pro všechny měny uvedené v číselníku měn.

 

2.Přímo z menu

 

kurzy-menu-čnb

 

3.Pro tento příkaz lze také nastavit "Horkou klávesu" nebo jej využít při nastavení funkce "Spustit při startu".
4.V přehledu kurzů je také k dispozici tlačítko "ČNB" ke stažení, navíc zde může uživatel také zadat konkrétní datum a tak stáhnou kurzy k libovolnému požadovanému datu zpětně.

 

kurzCNB

 

pozor Kurz se mění až v 14:30  =>  kurz pro den 1.6.2009 je dostupný až od 14:30 a bude takto dostupný jako aktuální kurz do 2.6.2009. Platí ovšem od 1.6.2009 od 0:00 do 1.6.2009 do 23:59  !!! Funkce aktualizace kurzovního lístku dle ČNB je upravena tak, že i datum se přebírá z kurzovní lístku ČNB.