Navigation:  Zboží > Konfigurace >

Povinné údaje karty zboží

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Aby všichni uživatelé vyplňovali všechny důležité informace, které chcete později v systému využít, můžete zapnutím příznaku u vybraných položek docílit toho, že údaj se na kartě kontaktu stane "povinným" a bez jeho vyplnění nebude možné kontakt uložit.

 

Konfigurace karty zboží - Povinné údaje

Konfigurace karty zboží - Povinné údaje

 

Jestliže pole může být plněno z číselníku, můžete zatržením dalšího, červeně podbarveného příznaku, vynutit vlastnost, že pole může být naplněno POUZE hodnotou z číselníku.

Na této kartě můžete také definovat, jaký bude výchozí stav příznaků základní karty zboží při vytvoření nového záznamu.

note2 Není-li v konfiguraci vybrán konkrétní stav příznaku (je "šedý"), platí defaultní hodnota nastavena jako vlastnost konkrétního prvku (stávající funkčnost).

 

Povolené a zakázané znaky v čísle zboží

Pro zadávání nových karet zboží v ceníku můžete nastavit pravidla, aby všichni uživatelé byly "nuceni" tvořit ceníkové položky v dohodnutých formátech.

 

Písmena- zapnutý příznak povolí uložit do čísla zboží velká i malá písmena (včetně diakritiky)
Číslice- zapnutý příznak povolí uložit do čísla zboží číslice
Použití mezer - zapnutý příznak povolí v čísle zboží použít mezery (z praktických důvodů - čárové kódy, duplicitní číslo zboží - doporučujeme tuto volbu nezapínat)
Spec.znaky- zapnutý příznak povolí uložit do čísla zboží speciální znaky "podtržítko", "pomlčku", "lomítko" apod. (mimo znaků zakázaných # & " ' ? ! atd.)
Vlastní spec.znaky- zapnutý příznak povolí uložit do čísla zboží pouze zde uvedené speciální znaky

 

note2 Jsou-li všechny příznaky vypnuty, je funkce deaktivovaná.

 

tip2Doporučujeme nastavení podle obrázku = vypnout speciální znaky jako skupinu a přesně definovat je ty, které mohou vaši uživatelé použít.

 

 

Jestliže uživatel při zakládání nové položky v ceníku použije nějaký "nepovolený" znak, je na tuto skutečnost upozorněn zprávou ...

PovinneUdajeKartyZbozi-Zprava

 

... která mu přesně oznámí o jaký znak, a kde, se jedná.