Navigation:  Ekonomika > Majetek >

Nový drobný majetek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

karta-maj

Byla přidána volba tisku karty drobného majetku, jedná se o zjednodušenou obdobu karty investičního majetku.

3.6.drob

 

Na kartu Drobného majetku přidáno pole FIRMA, kde je možné uvést dodavatele konkrétního drobného majetku. Firma se doplní na kartu drobného majetku také v rámci generátoru nového drobného majetku z nákupního dokladu (Přijaté faktury nebo Výdajového pokladního dokladu).

Pole FIRMA je dostupné také jako filtrační kriterium na Přehledu drobného majetku.