Navigation:  Ekonomika > Majetek >

Tisk přehledů drobného majetku

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přehledové a tiskové sestavy

Investiční i drobný majetek má svou vlastní přehledovou a tiskovou sestavu, nad kterou můžete využít množství výběrových kritérií a způsoby třídění k upřesnění cílové sestavy.

Pořízení investičního a drobného majetku

Pořízení investičního a drobného majetku je spojeno se založením nové karty majetku. Založení nové karty investičního majetku můžete udělat dvěma způsoby:

pomocí funkce “Pořízení investičního majetku“
nebo importem existujících karet investičního majetku

Se založením nové karty majetku souvisí zahájení odpisování dle zvolené odpisové skupiny.

tisk-majetek2