Navigation:  Ekonomika >

Majetek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Přehled investičního majetku
Pořízení investičního majetku
Import karek investičního majetku
Tisk přehledů investičního majetku
Tisk plánů odpisů
Přehled drobného majetku
Nový drobný majetek
Tisk přehledů drobného majetku
Tisk přehledu majetku
Konfigurace