Navigation:  Ekonomika > Majetek >

Přehled investičního majetku

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Modul majetek obsahuje řešení pro 2 agendy:

Investiční majetek
plán daňových a účetních odpisů
historie technického zhodnocení
historické zápisy hlavní knihy (i z minulých účetních období)
funkce pro import karet investičního majetku
konfigurace vlastních účetních předpisů
zatřídění inventáře majetku na místo a třídu
Drobný majetek
evidence drobného majetku
zatřídění inventáře drobného majetku na místo a druh

 

Generátor odpisů nově obsahuje i nástroj pro tisk zobrazující stav odpisů na jednotlivých kartách.

 

 

Generátor odpisových plánů reaguje korektně i na nastavené speciální účetní předpisy.
Hromadný generátor plánu odpisů je na přehledu majetku a generuje plány účetních i daňových odpisů jen tam kde žádné nejsou!

 

Generátor odpisů je dostupný:

na kartě majetku
na přehledu majetku (pro zadaný výběr karet)

 

Generátor odpisů generuje dle plánu účetních odpisů interní doklady a provede i jejich zaúčtování, řádky odpisového plánu, jenž byly zaúčtovány jsou označeny jako dokončené a při dalších pokusech již systém podle těchto řádků odpisy negeneruje ani nemění plán při přeplánování.

Přehled plánovaných účetních odpisů na kartě majetku.

Ukázka zaúčtování ročních odpisů investičního majetku.

Generátor reaguje na zadané účty odpisů, oprávek případně pokud nejsou zadány pak na předkontaci odpisů
Jde o proces vratný, zde je postup:
smazat interní doklad a s ním i zaúčtování odpisů
opravit příznak použitých plánů v plánu účetních odpisů