Navigation:  Ekonomika > Majetek >

Pořízení investičního majetku

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kartu investičního majetku lze vytvořit jako nový záznam z menu, nebo ji lze vygenerovat na Přijatou fakturou pomocí generátoru InMaj.

Karta investičního majetku

Karta investičního majetku

Karta investičního majetku obsahuje základní informace o majetku, metodu odepisování, přehled vygenerovaných odpisů apod.

 

ButonPlanujEKOvygeneruje podle zvolené metody plán účetních a daňových odpisů
ButonOdpisyvygeneruje a zaúčtuje účetní odpis podle plánu
ButonRegenerujEKOpřepočte a doplní plán odpisů podle zbývající Zůstatkové ceny (například po technickém zhodnocení)
ButonPLUS-Zlutepřepočte hodnotu účetních a daňových oprávek podle již zaúčtovaných odpisů a zaktualizuje Cenu oprávek na kartě majetku.