Navigation:  Ekonomika > Majetek > Pořízení investičního majetku >

Technické zhodnocení majetku

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pokud dojde k technickému zhodnocení majetku, zapište tuto skutečnost do záložky "Historie zhodnocení". Po uložení záznamu systém do karty majetku dopočítá celkovou sumu technického zhodnocení a nastaví v poli "Rok TZ" počet roků, jak dlouho se již technické zhodnocení odepisuje. Jestliže se jedná o první technické zhodnocení, bude hodnota tohoto pole vždy NULA (žádné technické zhodnocení se ještě neodepisovalo).

 

Karta investičního majetku - technické zhodnocení.

Karta investičního majetku - technické zhodnocení.

 

pozor  Hodnotu pole "Rok TZ" ručně nepřepisujte! Systém ji doplňuje sám na základě záznamů v záložce "Historie zhodnocení".

 

Po zapsání dalšího technického zhodnocení do záložky "Historie zhodnocení" připočte další částku do celkového technického zhodnocení a hodnotu v poli "Rok TZ" nastaví podle toho, kolik let uběhlo od posledního technického zhodnocení.

Jestliže se změní historie zhodnocení majetku, pak vás systém po uložení změn vyzve k přeplánování odpisů. Toho dosáhnete použitím tlačítka ButonPlanuj na kartě majetku.