Navigation:  Výroba >

Konfigurátor výrobku

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Konfigurátor výrobku

V definici konfigurace výrobku je nyní nové pole  "GEN. POPIS", do tohoto pole se zapisuje definice skladby detailního popisu výrobku. Klíčové slovo [MYVALUE] je nahrazeno hodnotou příslušného pole. Klíčové slovo [MYLABEL] je nahrazeno textem, který je v popisku příslušného pole. Ostatní znaky jsou ponechány bez změn.

 

Vzor:

FORMATX x FORMATY mm (hodnota pole x hodnota pole), 4/1(hodnota pole barvenost), KL (hodnota pole typ), 200g/m2 (hpdnota pole typ + text "g/m2"), Lamino - LESK - 1/0 (popis pole(zkrácená) + hodnota), Skládání Ano - typ C - počet lomů (popis pole + hodnota, hodnota dalšího pole), Rýhování 2x (počet rýh, pokud 0 tak nepsat), perforace (stejně jak rýhování), balení do folie (popis + hodnota)

 

Výroba - konfigurátor

U nabídky je možnost jednoduchého zadávání variant pro různý počet ks

Na kartě konfigurátoru výrobku je nové tlačítko "znak nového dokladu". Po kliknutí bna toto tlačítke dojde ke zkopírování aktuálního řádku na dokladu (nabídka nebo přijatá objednávka) do nového, ke kopii aktuální konfigurace výrobku do nové - odpovídá bodu B) tohoto HD. Systém se dotáže na nový počet kusů a pro tento počet kusů provede novou kalkulaci výrobku dle zadaného množství.

 

Kopírování řádku včetně konfigurátoru

Řádky se nyní kopírují i s konfigurátorem výrobku. Tato funkce je dostupná jak pro přijaté objadnávky, tak i pro nabídky.

1) při vymazání řádku se smaže i konfigurace spřaženého výrobku - dostupné pouze pro nabídky

2) při změně pozice se změna promítne i do konfigurace výrobku - dostupné pouze pro nabídky

 

Zarovnání hodnot je u některých počítaných polích vpravo, u některých vlevo..

Počítaná pole typu CALC jsou nyní zarovnaná na pravou stranu.