Navigation:  Ekonomika > Žurnály >

Žurnál chybových zpráv

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Žurnál chybových zpráv představuje přehled všech evidovaných chybových hlášení, které zaznamenávají důvod, proč nebyl doklad správně převzat. Pro uživatele se pak stává jednoduché zjistit důvod neúspěšného převzetí dokladu a sjednat okamžitou nápravu.

zurnal.chyb