Navigation:  Ekonomika >

Konfigurace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Menu konfigurace obsahuje 6 položek pro detailní nastavení práce s modulem Ekonomika.

V následujících kapitolách jsou podrobněji popsána následující témata:

Firemní konfigurace
Účetní konfigurace
Účetní osnova
Číselné řady
Předkontace
Kursovní lístek