Navigation:  Ekonomika > Konfigurace >

Firemní konfigurace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Firemní konfigurace modulu Ekonomika je složena z 5 záložek umožňujích její podrobné nastavení.

 

Období

popisuje účetní období, ve kterém je účtováno a to formou “od - do“ včetně titulku, který se potom bude objevovat na tiskových výstupech z modulu Ekonomika.

 

Konfigurace modulu Ekonomika - Nastavení účetního období

Konfigurace modulu Ekonomika - Nastavení účetního období

 

 

Firma

popisuje držitele - respektive subjekt, pro který je účtováno, tedy Vaši firmu. Odtud se čerpají informace pro tiskové výstupy nad agendami modulu Ekonomika.

 

 

Finanční úřad

obsahuje informace o finančním úřadu, které budou dále použity ve specializovaných tiskových sestavách nebo elektronickém podání na portálu finanční správy.

 

Konfigurace modulu Ekonomika - Finanční úřad

Konfigurace modulu Ekonomika - Finanční úřad

 

Pro další využití ve funkcích systému jsou "povinná" červeně oynačená pole. Používají se pro tisk formulářů, ale hlavně pro elektronické podání formulářů na portálu finanční správy. Ostatní, neoznačená pole slouží hlavně vám při hledání kontaktních údajů na váš finanční úřad.

 

Finančnímu úřadu pro (Specializovanému finančnímu úřadu) se doplní zbývající část oficiálního názvu místně příslušného finančního úřadu (např. hlavní město Prahu, Jihočeský kraj, apod.), která se pak tiskne na papírovém formuláři.

Územní pracoviště v, ve, pro bude uvedeno sídlo územního pracoviště, na němž je nebo bude umístěn spis daňového subjektu.

Číslo FÚ: pole do kterého se uvádí 3-místný kód příslušného finančního úřadu. Tento kód se využívá při tvorbě XML souborů pro elektronické podání Přiznání DPH, Souhrnného hlášení nebo Kontrolního hlášení na portálu finanční správy.

 

451        - (2000) Finanční úřad pro hlavní město Prahu
452        - (2100) Finanční úřad pro Středočeský kraj
453        - (2200) Finanční úřad pro Jihočeský kraj
454        - (2300) Finanční úřad pro Plzeňský kraj
455        - (2400) Finanční úřad pro Karlovarský kraj
456        - (2500) Finanční úřad pro Ústecký kraj
457        - (2600) Finanční úřad pro Liberecký kraj
458        - (2700) Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
459        - (2800) Finanční úřad pro Pardubický kraj
460        - (2900) Finanční úřad pro Kraj Vysočina
461        - (3000) Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
462        - (3100) Finanční úřad pro Olomoucký kraj
463        - (3200) Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
464        - (3300) Finanční úřad pro Zlínský kraj

13        - (4000) Specializovaný finanční úřad

 

 

Daňová přiznání

obsahuje důležité informace pro sestavení přiznání DPH, tzn. správné obchodní jméno fyzické nebo právnické osoby, případně jméno oprávněného zástupce nebo účetní apod.

 

Konfigurace modulu Ekonomika - Daňová přiznání

Konfigurace modulu Ekonomika - Daňová přiznání

 

pozor POZOR - položku "Přiznání sestavil" vypisujte ve formátu Jméno Příjmení !! Je to tak vyžadováno při elektronickém podání.

 

 

Daňový zást.

vyplňte v případě, že daňová přiznání za vás podává daňový zástupce.

 

 

Účty pro odvody

obsahuje účty pro jednotlivé odvody, které pro vás mají především informativní charakter.

 

Konfigurace modulu Ekonomika - Účty pro odvody

Konfigurace modulu Ekonomika - Účty pro odvody