Navigation:  Zakázky > Vystavené faktury > Konfigurace >

Přepočet nákupních cen faktur

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nákupní ceny na vydaných fakturách  jsou přebírány z ceníku nebo z výdejek /záleží na tom jak je faktura generována, zda výdejka následuje po faktuře, resp. výdejka předchází faktuře/. Do faktur se zapisují určité nákupní ceny buďto ceníkové nebo průměrné skladové, které slouží k hrubé kalkulaci zisku příslušného dokladu. Nová funkce přepočet nákupních cen faktur umožňuje na základě skutečných výdejů, které navíc mohly projít později skladovým robotem, znovu aktualizovat nákupní ceny na faktuře, a tím dosáhnout přesnějšího vyhodnocení ziskovosti jednotlivých dokladů. Pokud je faktura spojena s výdejkou dohledá systém právě aktuální ceny na výdejce, které představují průměrné nákupní ceny zboží, a tyto ceny zapíše do faktur vystavených jako nákupní ceny a zaktualizuje i celkovou nákupní cenu na fakturách vydaných. Tím dojde k opětovnému vyhodnocení faktur a přesnějšímu výpočtu hrubého zisku na fakturách, a tím i možnost využití statistiky fakturace s hodnotou hrubý zisk s přesnějšími výsledky.

Příkaz, který najdete v menu skald, administrace skladů, přepočet nákupních cen faktur si od uživatele vyžaduje, aby zadal buď časový interval nebo jiné omezující pravidlo pro výběr faktur a pustil tlačítko přepočet. Systém dohledává ke každé faktuře příslušné výdejky, páruje zboží na základě čísla zboží a pokud zjistí že je rozdílná nákupní cena na výdejce, aktualizuje touto cenou nákupní cenu na řádku faktury.

prepocetFV