Navigation:  Zakázky > Vystavené faktury > Konfigurace >

Tisková sestava vystavné faktury

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Automatická volba tiskové sestavy dle měny (cizí / tuzemská)

Automatická volba tiskové sestavy dle měny v případě, že sestava zatím nemá od posledního tisku zvolenou sestavu.

 

Pokud je faktura v cizí měně (je na ní vyplněna měna a kurz), pak nejprve zvolí sestavu v cizí měně, která byla naposledy použita uživatelem, pokud se faktura dosud netiskla, použije se jako standard "česky v zahr měně s DPH"

 

Konfigurace tisků je rozšířena o výchozí tiskové sestavy. Jedná se o tlačítko "listu papíru s připínáčkem" vedle tlačítek Tuzemská / Zahraniční.

Jestliže je zapnuta funkce výchozí tiskové sestavy a tato je nastavena, pak se dokumenty v určené agendě tisknou pouze na tento daný tiskový formulář. Jestliže uživatel tento formulář chce dočasně změnit, je nutné vstoupit do Konfigurace tiskových sestav a zde si vybrat příslušný formulář. První tisk po tomto výběru proběhne na zvolený formulář, další následující tisky již opět na zvolený výchozí formulář.

Paměť poslední tiskové sestavy neplést s pamětí poslední tištěné sestavy.

Pokud se provádí tisk zahraničního dokladu, systém si pamatuje tento poslední formulář a příští otevření tiskové sestavy zahraničního dokladu provede v této zapamatované tiskové sestavě.

 

form

 

form2                Otevře Konfiguraci nastavení výchozích sestav

form3        Volba tiskového formuláře pro doklad v tuzemské měně

form4        Volba tiskového formuláře pro doklad v cizí (zahraniční) měně

 

 

Tisková sestava dobropisů

Jestliže v situaci náhledu před tiskem Dobropisu použijete ikonu pro změnu tiskového formuláře, nabídne se vám dialogové okno s možností výběru konkrétní podoby tiskové sestavy a několika dalšími konfigurovatelnými parametry.

 

FormularTiskuFakturyDobropisu

Volba tiskové sestavy pro tisk dobropisů.

 

- tisková sestava dobropisů - "v zahraniční měně s rekapitulací", kde se tiskne i rekapitulace v účetní měně a použitý kurz.

- tisková sestava dobropisů - "opravný doklad dle §46", která je obsahově shodná se sestavou "standard", titulek sestavy je však "Opravný daňový doklad dle zákona č. 235/4 o dani z přidané hodnoty."

- tisková sestava dobropisů - "česky se zahraniční rekapitulací"

 

DobropisCeskySeZahrRekapitulaci

 

Závěrečná rekapitulace tiskové sestavy dobropisu "česky se zahraniční rekapitulací"