Navigation:  Zakázky > Vystavené faktury > Konfigurace > Tisková sestava vystavné faktury >

Standard G6

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Konfigurace tiskové sestavy Standard G6

Při vybrání tiskové sestavy "standard G6" je možné formou konfiguračních polí zvolit jazyk a měnu, které budou pro tisk faktury použity.

Možnost výběru jazyka popisků a měny pro tisk faktury. (sestava "Standard G6")

Možnost výběru jazyka popisků a měny pro tisk faktury. (sestava "Standard G6")

 

Jazyk popisků:příznak, který zapíná funkčnost překladu tiskové sestavy do vybraného jazyka. Z nabídky lze vybrat v jakém jazyce bude faktura vytištěna. Jedná o změnu jazyka pro tisk popisků polí faktury, nejedná se o překlad textů použitých v hodnotách polí!.

 Jestliže není zapnutý příznak 'jazyk popisků', bude faktura vytištěna v jazyce odpovídajícím verzi systému.

Režim použité měny:u této tiskové sestavy není třeba řešit v jaké měně se má tisknout. Systém se rozhodne sám, podle toho, v jaké měně je faktura vedena. Jestliže jsou vyplněna pole MĚNA a KURZ, systém pro tisk takové faktury automaticky zobrazí ceny v cizí měně. Pokud tato pole vyplněna nejsou, zobrazí se ceny v tuzemské měně

 

tip2 Jazyk popisků a měnu lze definovat i v Konfiguraci výchozích tiskových sestav, případně uložit do Konfigurace výběru tiskové sestavy pro konkrétní kontakt (ikona na kartě Kontaktu).

 

 

 

Tisková sestava "Standard (G6)" - Možnost zobrazení rozpisu DPH v tuzemské měně.

Příznak, zda se má na faktuře tisknout "rekapitulace DPH v tuzemské měně". Má smysl například pro tuzemské firmy, které si fakturují v EURech.

Příznak se nabízí k použití pouze pro faktury v "cizí" měně. Zapnutý příznak na fakturu, která je vedena primárně v cizí měně přidá navíc rozpis DPH v tuzemské měně.

Pro faktury v "tuzemské" měně se tento subreport nebude zobrazovat nikdy !! (bez ohledu na stav příznaku)

Nastavenou hodnotu příznaku systém umožňuje uložit i pro výchozí tiskové sestavy (jak obecné, tak i kontaktní).

Konfigurace je uživatelská. Pamatuje se pro každého uživatele "poslední stav", pokud neexistuje definice výchozí nebo kontaktní sestavy - ty mají vždy přednost.

Je nastavena tato priorita:  uživatelská paměť (nejnižsí) -> výchozí sestava -> kontaktní sestava (nejvyšší).

 

 

Název zboží v cizím jazyce

Jestliže u tiskové sestavy "Standard G6" zvolím jiný jazyk popisků, než je tuzemský, upřednostní se při tisku položek jejich zahraniční NÁZEV v případě, že na kartě zboží v záložce 'Zahraniční' je ve vybraném jazyce vyplněn.

- pokud vyplněn je, zobrazí se v tisku

- pokud vyplněn není, zobrazí se text tak, jak je uveden ve faktuře

 

note2 Pro tisk faktury a "interaktivní" překlad se použije pouze pole NÁZEV!!

 

Prakticky použitelné pro angličtinu, němčinu a ruštinu (existuje možnost definice i jazyková mutace tiskové sestavy).