Navigation:  Zakázky > Vystavené faktury >

Konfigurace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Povinné údaje karty vystavené faktury
Povinné údaje karty vystavené zálohové faktury
Konfigurace fakturace
Konfigurace splatnosti faktur
Konfigurace zahraničních vystavených faktur
Přepočet nákupních cen faktur
Tisková sestava vystavené faktury
Tisková sestava vystavené zálohové faktury
Číselník způsobů úhrad faktur
Číselník dodacích podmínek faktur
Číselné řady a typy vystavených faktur
Konfigurace penále faktur
Vzorové upomínky vystavených faktur