Navigation:  Zboží >

Kontrola pohybů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kontrola pohybů zobrazí přehled pohybů (příjmů/výdejů) vybraného zboží za zvolené časové období.

param.kontroly