Navigation:  Výroba > Tipy - výroba >

Rozpracovaná výroba režijní zakázky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jestliže ve firmě evidujete i výrobní úkony na tzv. "režijní" zakázky - evidujete i další činnosti pracovníků, které nejsou přímo vázány na obchodní případ - je potřeba "ručně" čas od času korigovat hodnotu rozpracované výroby.

 

Běžná rozpracovaná výroba totiž funguje "sama" - odváděním jednotlivých operací se načítá hodnota na sklad rozpracované výroby (SRV) a odvedením poslední operace (ukončením výroby) se stav tohoto skladu vůči danému výrobku a zakázce "vynuluje" - nastřádané peníze se přesunou na sklad hotových výrobků (SHV).

 

U "režijních" operací však dochází pouze k načítání hodnoty odvedených úkonů, ale tato výroba se v podstatě nikdy neukončuje (nevzniká žádný "hotový" výrobek), proto nastřádané peníze zůstávají na skladě rozpracované výroby SRV.

Je tedy třeba ke konci každého měsíce (nebo podle toho, jak často účetní o rozpracované výrobě účtuje) vytvořit "vynulování" ručně, a nastřádanou hodnotu režijních prací ze skladu SRV tak odečíst.

 

Hodnotu této "rozpracovanosti" najdete nejlépe přes vhodně nafiltrovanou Křížovou tabulku pohybů - zboží (menu SKLAD -> KŘÍŽOVÁ TABULKA POHYBŮ - ZBOŽÍ), která vám ukáže, kolik peněz na skladě rozpracované výroby z režijních úkonů v jednotlivých měsících máte. Na tuto hodnotu je potřeba vystavit opravné Příjemky.

 

Hodnota rozpracované výroby režijní zakázky - po měsících.

Hodnota rozpracované výroby režijní zakázky - po měsících.

 

Na základě této tabulky pak k poslednímu dni příslušného měsíce vytvoříte "příjemku" (viz. níže), pomocí které vynulujete stav rozpracované výroby na zakázce R160000. Musí na ní být NULOVÉ množství a záporná hodnota částky, kterou vám ukáže křížová tabulka.

Například opravná příjemka za leden 2016 by vypadala takto:

 

Opravná příjemka rozpracované výroby na režijní zakázce.

Opravná příjemka rozpracované výroby na režijní zakázce.

 

 

pozor Nezapomeňte na správné datum dokladu.

 

tip2 Vždy si nechte trochu časový odstup, aby jste měli jistotu, že všechny režijní úkony za daný měsíc jsou odvedeny a částka k "vynulování" je tak konečná.

 

tip2 Jestliže budete mít více typů (karet) režijních úkonů, můžete je všechny zpracovat v rámci jedné příjemky.

 

note2 Teprve potom předejte informaci o rozpracované výrobě účetní firmě ke zpracování.

 

 

Po provedení opravných příjemek pohled na hodnotu rozpracovanosti "režijní" zakázky ve stejném období vypadá takto:

 

Hodnota rozpracované výroby na režijní zakázce - po korekcích.

Hodnota rozpracované výroby na režijní zakázce - po korekcích.

 

tip2 Sledování "nevynulované" hodnoty rozpracované výroby na režijních zakázkách lze tak sledovat vhodně nafiltrovaným Procesním panelem.

 

 

Jestliže nechcete, aby se vám s odváděním "režijních" činností tvořili skladové pohyby na skladě rozpracované výroby, vypněte na kartě zakázky příznak "VÝROBNÍ".

Funkčnost odvádění operací na Výrobním terminálu je upravena tak, že u zakázek, které NEMAJÍ tento příznak zapnutý, nespustí se "Výrobní robot" a neprobíhá žádné generování jakýchkoli skladových dokladů, tedy ani doklady rozpracované výroby. Nevznikají tak příjemky na sklad, který by pak bylo nutno ručně "nulovat".