Navigation:  Zakázky > Konfigurace >

Konfigurace číslování nových zakázek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Číslování zakázek generovaných podle čísel objednávek

nová volba v menu ZAKÁZKY / KONFIGURACE / KONFIGURACE ČÍSLOVÁNÍ NOVÝCH ZAKÁZEK
generátor využívá definici délky prefixů dokladů => je třeba zajistit, pokud používáte více číselných řad zakázek, aby délka prefixu ve všech řadách byla shodná.
generátor využívá konfiguraci platných číselných řad => číslo nového dokladu se vygeneruje podle definice pro aktuální hlavičku tiskových dokumentů (lze tedy i tímto generovat zakázky ve více číselných řadách - odběratelské / interní).

Příklad:

Výchozí objednávka  OP13_0001

Generátor zjistí délku prefixu Přijatých objednávek (4), zůstává tedy samotné, pořadové číslo dokladu  _0001
Dle definice délky prefixů Zakázek (3) a platné číselné řady zakázek pro aktivní hlavičku tiskových dokumentů je prefix pro novou zakázku Z13

Výsledné číslo nové zakázky tedy je Z13_0001

Generator_cisla_zakazky