Navigation:  Zakázky >

Konfigurace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Tisková sestava zakázky
Konfigurace tiskové sestavy zakázkový list
Konfigurace doplňkové aplikace zakázky
Konfigurace číslování nových zakázek
Konfigurace generování dokladů spojených se zakázkou
Povinné údaje karty zakázky
Dokladová struktura zakázky
Číselník servisních typů zakázek
Číselník rozpracovanosti zakázek