Navigation:  »No topics above this level«

Zakázky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Do generátoru Dodacího listu z Přijaté objednávky byla doplněna filtrace na příznak "vyrobené".V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

 

Přehled zakázek
Nová zakázka
Karta zakázky
Tisk přehledů zakázek
Hromadné akce
Smlouvy
Přijaté objednávky
Vystavené objednávky
Opravy
Přijaté faktury
Vystavené faktury
Banky a platby
Dodací listy
Servisní zásahy
Interní doklady
Interní přefakturace
Konfigurace výpočtu výnosů a nákladů
Konfigurace cen kooperací
Konfigurace cen pro příjem hotových výrobků
Přehled kontrolních bodů výroby
Vzorové sady kontrolních bodů výroby

 

Uzavření karet obchodních dokladů

U vystavených a přijatých faktur znají již dlouho uživatelé tlačítko ButonProved, které do určité míry fixují tento doklad a znemožňují jeho editaci. U těch dokladů, které se vážou na peníze byl tento přístup logický. Tento systém fixace dokladu poté, co je doklad vystaven byl převzat do dalších obchodních dokladů, které nemají až tak striktní požadavky na přesnost a na dodržení parametrů. Přesto jakékoli zpětné opravy v tom daném dokladu nejsou příliš žádané. Navíc jsou vždy možné přes tlačítko ButonZmena. Použití tohoto tlačítka (tedy dodatečný zásah do dokladu) je však již vázáno na vysoká přístupová práva !!

Tento systém fixace umožňuje zabránit nechtěným zásahům do dokladů, které jsou staré a nemají být měněny.

 

 

Změna zobrazení dokladů v zahraniční měně

Pro Objednávky (přij, vyst), Nabídku, Faktury (přij, vyst), Zálohové faktury v zahr měně (přij, vyst) bylo doplněno pole,ve kterém se zobrazuje zkratka zahraniční měny - pokud je zadán nenulový kurz a zkratka zahr. měny. Vyhodnocení probíhá při otevření formuláře a při změně kurzu nebo měny.

Rozšířena funkčnost, přenos informace o zahr měně při opravách - jiná zahr cena - změna celkové funkčnosti

 

mena

 

 

Automatické součty dokladů bez tlačítka PLUS (nabídky, objednávky, faktury, výkazy, opravy, ...)

Lze nastavit systém tak, aby nedovolil uložit dokument (Nabídku, Pobj) se špatným součtem.

 

automat.prepocet

 

Doklad bude automaticky propočten v těchto situacích:

při jakékoliv změně dokladu dojde k automatickému propočtu
při zavření dokladu, u kterého součet není korektní, resp. neodpovídá skutečnosti
při vygenerování nového dokladu s řádky
při tisku dokladu proběhne automatický propočet pokud součet není korektní

 

Tlačítko Plus, které je dostupné na každém z těchto dokladů není zcela zbytečné, protože velmi často v rámci jeho funkčnosti dochází jednak ke kontrolám uvnitř dokladu a jednak k navržení automaticky doplňovaných slev a zaokrouhlení. Funkce tlačítka Plus je  navíc využívaní při provední dokladu. Automatický propočet se tak stará pouze o to, aby součet hodnot na řádcích byl správně v hlavičce dokladu, neprovádí žádné kontroly, nepřidává ani neubírá žádné řádky.

 

Automacké propočty nejsou dostupné

u faktur vystavených, kde k propočtu faktury při provedení dochází vždy.
u faktur přijatých, kde má přednost suma opsaná ručně do hlavičky z fyzického dokladu před součtem řádků
u objednávek vystavených, kde výmaz celkové sumy zajišťuje tisk objednávky bez cen.