Navigation:  Zakázky >

Přehled zakázek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkce Přehled zakázek v modulu Zakázky nabízí komplexní přehled všech rozpracovaných i již dokončených zakázkách. Přehled umožňuje mnoho možností výběrů a mnoho variant logického omezení zobrazených zakázek. Je možno např. získat přehled o zakázkách, které jsou prozatím nedokončené nebo i nedokončené po termínu, kdy měly být dokončeny.

Tento přehled je přehledem dokladů a uvidíte zde především hlavičkové údaje zakázek (pod jakým číslem, pro koho, název,datum podpisu, datum dokončení, ...). V tomto přehledu nenaleznete podrobné údaje o obsahu zakázek (související doklady - např. přijaté faktury,vystavené objednávky, smlouvy, vystavené faktury,...) Tyto detailní údaje najdete v okně - karta zakázky, které lze z tohoto přehledu jednoduše vyvolat.

prehled

Filtrace na zakázka ID od - do.

Nově funguje filtrace Zakázka Od, Zakázka Do nad přehledem zakázek, přehledem tisků a křížovou tabulkou zakázek.

Všechny filtrace fungují i pokud je vyplněno pouze jedno filtrační pole (Zakázka Od, Zakazka Do).

 

zakOD

Barevné zvýraznění  zakázek (objednávek) v přehledech při neplnění termínů

Zvýraznění čísla dokladu v přehledech:

vystavených objednávek
přijatých objednávek
zakázek

zak_007

Význam barev:

žlutá = není potvrzený termín
červená = dnes je už po termínu a není dodáno, dokončeno
oranžová = je dodáno, ale datum dodání je po potvrzeném termínu
zbytek = bílá barva

 

Příjem hotového výrobku a vybudování konstrukčního celku v zakázkové výrobě

Řešení dostupné pro zakázkovou výrobu vychází z určitých předpokladů a cílů:

Zakázková výroba nemá předem jasné a popsané složení materiálu pro výrobek
Během výroby probíhají výdeje materiálu k zakázce
Na konci výroby by měl systém dle skutečně spotřebovaného materiálu být schopen:
vypočítat cenu hotového výrobku dle skutečně spotřebovaného materiálu
navrhnout příjem hotového výrobku do skladu
navrhnout a případně zkontrolovat složení konstrukčního celku hotového výrobku
I po dokončení výroby, musí být systém schopen změnového režimu - kdy jsou pozdě vytvářeny další výdeje materiálu
Před příjmem hotových výrobku, je nutné připravit výrobní čísla výrobků

Karta zakázky

Na kartě zakázky aktivujeme nástroj pro příjem hotových výrobků:

z karty zakázky
z karty zakázky při použití generátoru nové příjemky ! – varianta „příjem HV“

 

Evidence dokončené výroby - Výkonná záložka

prijem-hv-schema

výběrová kritéria reagují okamžitě po vyplnění
logická kritéria jsou připravena pro běžné situace uživatele:
ukaž materiál na výdejkách
ukaž shodu/neshodu s konstrukčním celkem
ukaž materiál nepoužitý pro příjem HV
ukaž materiál vydaný, ale nesvázaný s žádným výrobkem
ukaž materiál který byl použit pro více výrobků
Skladba: přepracuje skladbu konstrukčního celku dle označených řádků
funkce používá jen označené řádky
uživatel musí zadat konstrukční celek a množství v zakázce vyrobené
pokud existuje původní skladba konstrukčního celku , bude smazána
změna se zapisuje i do poznámky v kartě konstrukčního celku
řádek s informací o změně v poznámkovém poli obsahuje číslo zakázky, jméno uživatele a datum a čas změny
příznak konstrukčního celku se automaticky zapne !
Označ a Odznač označuje hromadně všechny zobrazené řádky
Výdej: provede zápis do řádku výdeje materiálu o použití pro výrobek. Tato vazba je podmínkou použití materiálu pro výpočet ceny HV na příjemce HV !
výrobek musí být zadán (viz pole KONSTRUKČNÍ CELEK nad přehledem)
funkce zpracovává jen řádky označené
pokud jsou všechny označené řádky jen bez vazby na HV, pak systém jen doplní tyto řádky k výrobku
pokud jsou všechny označené řádky jen s vazbou na HV, pak systém jen přepracuje vazbu k výrobku (smaže starou a doplní novou)
pokud jsou označené řádky s vazbou na HV i bez vazby  na HV, pak systém jen nabídne oba režimy
Příjem: provede vytvoření příjemky (pokud neexistuje) nebo jen finanční modifikaci příjemky HV.
Na zpracované řádky nemá vliv označení, ale výsledek předchozí operace Výdej. Podle vtahu výdeje materiálu k výrobku systém vytváří řádek příjmu výrobku. Vztah řádku výdejky k příjemce HV zapisuje také do výdejky
Cenu materiálu použije pro výpočet ceny výrobku na příjemce.
Funkci Příjem lze použít bez zadání výrobku – bude provedeno pro všechny dosud zpracované výrobky
Funkci Příjem lze použít se zadáním výrobku - dojde k aktualizaci jen příslušného řádku příjemky)
Funkci lze používat opakovaně i v době kdy je příjemka provedená
Pokud vzniká příjemka v přípravě nebo je  modifikován, systém se snaží využít případné připravené evidence výrobních čísel, a příjemku s těmito výrobními čísly spojí !
Provedení příjemky musí provést uživatel !
K jedné zakázce vzniká vždy jen jedna příjemka s více řádky, pokud zakázka obsahuje více výrobků.
Obnova: funkce k obnově dat: zpracuje materiál z výdejek k zakázce dle zvoleného skladu materiálu, + propojí se složením zadaného konstrukčního celku (rozpad celku provede dle konfigurované úrovně rozpadu)

: přepíná nabídku výrobků mezi 2 variantami:

výrobky zpracované doposud v zakázce
všechny konstrukční celky vedené v evidenci s4s v databázi zboží
„Doubleclick“: otevře řádky výdejek s editovatelnou vazbou na výrobek a na příjemku HV !
takto lze editovat zapsanou vazbu přímo na řádku výdejky
pokud by 2 výdejky obsahovali stejný materiál pro 2 různé výrobky jediné zakázky, musí uživatel zde ručně zadat vazbu na výrobek, aby funkce Příjem dokázala správné přidělit řádky a ceny materiálu k cenám různých výrobků
po změnách takto provedených, je nutné použít funkci Obnova !

prijem-hv-line

: otevře kartu konfigurace příjmu HV a nebo z menu Zakázky >> Konfigurace >> Konfigurace cen pro příjem hotových výrobků

Konfigurace

prijem-hv-cfg

Evidence dokončené výroby - Záložka výrobků a výrobních čísel

prijem-hv-tab2

 

Výrobky budou automaticky doplněny do této záložky při požití funkce Skladba a Výdej (jen pokud tam chybí)
Řádky lze ale doplnit ručně předem !
Výrobní čísla jsou automaticky zobrazovány z evidence výrobních čísel podle vazby na číslo výrobku a na zakázku
Přechod kurzoru na jiný řádek výrobků znamená změnu zobrazení výrobních čísel
Před příjmem HV uživatel zde může zaevidovat nová výrobní čísla výrobků: zadá nové řádky výrobních čísel
Zadaná výrobní čísla se při generování příjemky předají do příjemky !

Tisk příjemky HV

nová variant tisku příjemky se všemi řádky materiálu vydaného pro výrobek

Výdejka

na řádku výdejky je viditelná vazba na výrobek a příjemku HV

Více zápůjček - vrácení

Nyní je možné jednoduše vrátit zboží ze skladu zapůjčené více zápůjčkami.

Je to možné přímo nad přehledem zapůjčeného zboží: nutná filtrace jediné zakázky a jediné firmy !

Nad kartou zakázky, což je možná lepší způsob (nenastane chyba uživatele v kritériích) je možnost generovat také hromadné vrácení.

vraceniZAP