Navigation:  Zakázky > Přehled zakázek >

Nadřízené a Podřízené zakázky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Režim nadřízených zakázek lze využít pro sledování větších bloků obchodních aktivit, nebo obchodních případů, kdy si každé oddělení (obchod, servis, výroba) vytváří svoji zakázku pro sledování vlastních aktivit, ale vedení firmy jej potřebuje vyhodnotit jako celek.

 

Karta zakázky - vazba mezi nadřízenou a podřízenými zakázkami.

Karta zakázky - vazba mezi nadřízenou a podřízenými zakázkami.

 

Podřízené zakázky se zobrazují v záložce finance v kartě nadřízené zakázky, lze je otevřít poklepáním na příslušný řádek.

Na kartě "podřízené" zakázky lze jako "nadřízenou" zakázku vybrat pouze zakázku se zapnutým příznakem  NADŘÍZ.?  (nadřízená). Nabídka pole  NADŘÍZENÁ:  zobrazuje pouze takové zakázky.

Změna čísla "podřízené" zakázky se promítá i do pole zakázky "nadřízené".

 

Konfigurace kalklulace výnosů a nákladů zakázky - možnost započetní hodnot z podřízených zakázek.

Konfigurace kalklulace výnosů a nákladů zakázky - možnost započetní hodnot z podřízených zakázek.

 

Zapnutím volby Podřízené zakázky lze do přepočtu nadřízené zakázky zahrnout i reálné výnosy a náklady jejích zakázek podřízených. Přebírají se hodnoty z hlaviček takových zakázek, je tedy třeba, aby podřízené zakázky byly již předem propočteny.

 

 

Konfigurace tisku karty Zakázka.

Konfigurace tisku karty Zakázka.

 

Tisková sestava 'zakázkový list' umožňuje zvolit zobrazení seznamu podřízených zakázek.

 

 

... zakázky a Marketingové akce

Marketingová akce má vazbu na nadřízenou zakázku

Karta Marketingové akce - vazba na "nadřízenou zakázku".

Karta Marketingové akce - vazba na "nadřízenou zakázku".

 

Marketingové akce se zobrazuji v sekci 'Vedlejších' dokumentů zakázky i podle vazby na nadřízenou zakázku, včetně reakce na poklepání

Generátor zakázky převezeme vazbu na nadřízenou zakázku podle marketingové akce

pokud je generována zakázka z Marketingové akce
pokud je generována zakázka z Nabídky s vazbou na marketingovou akci
pokud je generována zakázka z Přijaté objednávky, která má vazbu na Nabídku s vazbou na marketingovou akci (přijatá objednávka samotná bohužel nemá přímou vazbu na marketingovou akci ...)