Navigation:  Zakázky > Přehled zakázek >

Logistická kontrola Zakázek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vyhledání kritických případů - zjištění nedostatků v detailním plnění zakázky. Funkce pracuje hromadně a kontroluje:

 

1.soulad v sortimentu (přijatá objednávka - vystavená objednávka - dodací list)
2.soulad v fakturováno - vydáno

 

Funkcionalita

tlačítko "Kontrola" na Přehledu zakázek generuje tzv. chybové kontrolní znaky zakázky
chybové kontrolní znaky lze využít pro filtraci zakázek v přehledu, kde speciální pole obsahuje uložené informace po provedené kontrole
tiskové sestavy nad kartou zakázky "Logistická kontrola I a II" obsahují detailní porovnání množství zboží na Dodacím Listu a Přijaté OBjednávce, a dále na Vystavené OBjednávce a Přijaté OBjednávce.

 

Kontrolní znaky automaticky doplňovány:

dl-ok[2]                soulad DL a POBj kde 2 znamená počet sortimentu ve shodě (počet řádků)
dl-ne:--[2]        nesoulad DL a POBj kde 2 znamená počet sortimentu chybějí na DL
dl-ne:++[2]        nesoulad DL a POBj kde 2 znamená počet sortimentu přebývající na DL
vobj-ok(2)        soulad VOBJ a POBj kde 2 znamená počet sortimentu ve shodě (počet řádků)
vobj-ne:.-[2]        nesoulad VOBJ a POBj kde 2 znamená počet sortimentu chybějící na VOBJ
vobj-ne:.+[2]        nesoulad VOBJ a POBj kde 2 znamená počet sortimentu přibývající na VOBJ
fv-bez[2]                nesoulad vystavená faktura bez vazby na výdejku, kde 2 znamená počet chybných faktur