Navigation:  Zakázky > Přijaté objednávky >

Karta přijaté objednávky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

PO5

 

 

"Obnov dle ceníku (základ)" nová funkce

Vytvořena funkčnost dle zadání - pod tlačítkem "Opravy" na kartě Přijaté objednávky a Nabídky je možné použít novou volbu "Obnov dle ceníku (základ)". Načtou se základní údaje z karty zboží  jako by uživatel vybral zboží z rozbalovacího pole (název + popis dle vybraného typu tisku, objednací čísla, technické parametry, hmotnost apod.).

pozor Funkce nezahrnuje kompletní cenotvorbu! Proto pro správné ceny vždy použijte nakonec funkci "Obnov prodejní ceny z ceníku", která celou cenotvorbu zohledňuje!

 

 

 

Rámcová objednávka

Karta Přijaté objednávky obsahuje nový příznak "Rámcová", podle kterého je možné filtrovat i Přehled přijatých objednávek. Dále karta přijaté objednávky obsahuje rozbalovací pole "Rámcová", které zajišťuje vazbu mezi objednávkou "dílčí" a její nadřízenou objednávkou "rámcovou". V tomto rozbalovacím poli se nabízí takové přijaté objednávky, které mají zapnutý příznak "rámcová". Příznak "rámcová" lze přijaté objednávce přidělit ručně ... pokud uživatel použije generátor PObj! nad přijatou objednávkou je dotázán, zda má být zdrojová objednávky objednávka označena příznakem "rámcová". Odkaz z dílčí objednávky na rámcovou je tedy prostřednictvím rozbalovacího pole. Přehled dílčích objednávek pro danou rámcovou objednávku je dostupný přes související doklady. Při zapnuté konfiguraci "... označovat dodáno ..." v dodacích listech nebo výdejkách se zapíše dodané množství nejen do dílčí objednávky, ze které byl dodací list nebo výdejka generovány, ale také do související "rámcové" objednávky. Pokud je množství zboží dodaných dílčími objednávkami rovno nebo větší než množství objednané na rámcové objednávce, je položka rámcové objednávky označena jako dodané. Pokud jsou takto označeny všechny položky, je celá rámcová objednávka označena jako dodané a datem dodání posledního dodacího listu (nebo výdejky).

 

note2 V případě, že při generování "PObj!" nad přijatou objednávkou zdrojovou objednávkou je objednávka "rámcová", přebírá se při generování "dílčí" objednávky i číslo ZAKÁZKY.

 

 

Přijatá objednávka s příznakem "na sklad"

Jestliže Vystavená objednávka má na řádku odkaz na Přijatou objednávku s příznakem "na sklad", zapíše se dodané množství také do příslušné nalezené položky této Přijaté objednávky.

- ručním vyplněním dodaného množství na řádku Vystavené objednávky při jeho uložení

- provedením Příjemky související s Vystavenou objednávkou

 

 

Režim zápisu "dodáno" při provedení Dodacího listu

Položky pro zápis "dodáno" se hledají podle data potvrzení z řádku, pokud není vyplněn, tak datum potvrzení z hlavičky objednávky (jestliže je na objednávce více řádků téhož zboží se stejným termínem, dohledává se podle pozic vzestupně)

Pokud není datum potvrzení ani na řádku, ani v hlavičce, vyhodnocují se tyto objednávky jako poslední!

 

 

Nástroj na hromadnou opravu dodaného množství

Doplněn nástroj na hromadnou opravu množství a příznaku dodáno na RÁMCOVÝCH přijatých objednávkách dle jednotlivých DÍLČÍCH přijatých objednávek (podle nastaveného filtru přehledu).

tlačítko "Obnov dle dílčích" na Přehledu přijatých objednávek. V případě aktivního příznaku "rámcové" nahradí stávají tlačítko "Obnov dle DL".
jestliže MNOZSTVI DO >= MNOZSTVI, zapnut příznak DODANO na řádku Pobj.
jestliže všechny řádky PObj mají zapnutý příznak DODANO, zapnut stejný příznak a vyplnit datum DODÁNO (podle data DODÁNO poslední dodané přijaté objednávky) v hlavičce přijaté objednávky. (množství, datum a stav příznaků se vždy aktualizuje !! - jsou-li některé objednávky z nějakého označeny "ručně" jako dodané, je třeba se jim vhodným filtrem vyhnout.)

 

2.7.akce

 

Zaokrouhlení přijaté objednávky

Na kartě přijaté objednávky je tlačítko pro konfiguraci zaokrouhlení PObj (malá obdoba jako u FV)

zaokrouhlení na 1 Kč - aritmeticky/dolů/nahoru
režim pro všechny uživatele ANO/NE
režim pro všechny uživatele může zadat jen uživatel s právem O/5
pokud je zapnut režim pro všechny uživatele a uživatel nemá právo O/5 pak nemůže konfiguraci měnit
systém případně doplní/modifikuje/zruší řádek Zaokrouhlení (typ 9) s finanční hodnotou, jenž zaokrouhlí částku bez DPH na celé Kč při PLUS a při Proveď
pokud je PObj vedena j cizí měně (vyplněn kurz a měna) k zaokrouhlení nedochází

objed_001

 

 

Zobrazení celkové "hmotnosti" zboží na dokladu.

Na kartách dokladů pod řádky položek je tlačítko ButonTechPar. Použitím tlačítka se zobrazí karta "Součty technických parametrů", na které se zobrazí přepočtené hodnoty technických parametrů (podle množství zboží). V samostatném sloupci se stejným způsobem propočítává hodnota pole INTRASTAT VÁHA.

Karta součtů technických parametrů a váhy.

Karta součtů technických parametrů a váhy.

 

note2 Funkce je dostupná na kartě  Nabídky, Přijaté objednávky, Vystavené objednávky, Přijaté faktury, Vystavené faktury a Dodacího listu.

 

 

Generátor Příjemky z Přijaté objednávky

Generátor příjemky z přijaté objednávky byl upraven tak, aby bylo možno vybrat konkrétní položky pro Příjemku (stávající generátor umožňoval použiít buď všechny položky, maximálně  volit rozsah od - do).

 

gener-prijem

 

 

Generátor Převodky na kartě Přijaté objednávky

GenerujPrevodku

Rozhodovací dialogové okno generátoru Převodky

 

PŘEVODKA- vygeneruje se pro všechny položky jedna společná Převodka z implicitního skladu, cílový sklad volí uživatel.

PO DOMOVSKÝCH SKLADECH - vygeneruje Převodku(y) z domovského skladu na sklad zadaný v Konfiguraci Přijatých objednávek 'Cílový sklad pro převodky ...'. Pro každý domovský sklad jedna Převodka

PO DOM.SKLADECH A VÝROBCÍCH - vygeneruje Převodku(y) z domovského skladu na sklad zadaný v Konfiguraci Přijatých objednávek 'Cílový sklad pro převodky ...'. Pro každou položku jedna Převodka.

KONSTRUKČNÍ PŘEVODKA - vygeneruje se pro všechny položky jedna společná Konstrukční převodka z implicitního skladu, cílový sklad volí uživatel.

Pro všechny tyto možnosti se z objednávky přebírá množství "nedodané" (hodnota dle pole ZBÝVÁ)
Pro možnost PŘEVODKA jsou k dispozici ještě volby, jak případně množství na převodce upřesnit režimy generování. 

SKLAD        - přenesou se pouze položky, které mají skladovou kartu na vybraném skladě. Množství na převodce bude maximálně rovno množství, které je momentalně na skladové kartě k dispozici - POZOR!! bez ohledu na ostatní objednávky, tedy dostupnost.

DOSTUPNÉ- přenesou se pouze položky a množství, které je k dipozici podle 'skladové dostupnosti'. Ta je spouštěna jako samostatná akce buď ručně uživatelem, nebo v pravidelných automatických intervalech).

 

Pro případ, že převodka je vlastně jediným dokladem svědčícím o dodání zboží - například na konsignační sklad. Neexistuje tedy dodací list ani výdejka ze skladu, můžete v Konfiguraci přijatých objednávek zatržením volby, zajistit zapsání množství DODÁNO do Přijaté objednávky i při provedení Převodky.

 

Příznak pro zapisování skutečnosti dodání při provedení Převodky.

 

Protože však ne u všech převodek tvořených ve firmě je toto žádoucí, bude-li tato volba aktivní, zobrazí se vždy před provedením převodky dotaz:

 

GenerujPrevodku-OznacDodane

Dotaz na zapsání "dodaného" množství při provedení Převodky.

 

... umožňující pro tu konkrétní převodku rozhodnout o zapsání skutečnosti dodání.

 

Pole Dodavatel na řádku Přijaté objednávky

 

Pole Dodavatel použije uživatel "ručně" v případě, že pro konkrétní obchodní případ chce z nějakého důvodu upřednostnit konkrétního dodavatele. Při generování vystavené objednávky (i hromadně) je potom dodavatel uvedený na řádku upřednostněn před hlavním dodavatelem. Pokud pole Dodavatel na řádku dokladu vyplněn není, generuje se objednávka na hlavního dodavatele příslušného zboží.

 

note2 Generováním Přijaté objednávky z Nabídky se hodnota pole Dodavatel přenáší.

 

Zdroj samotného pole Dodavatel na řádku Přijaté objednávky (ale také už Nabídky) je upraven následovně.

jestliže řádek neobsahuje číslo zboží = nabízejí se všechny kontakty, které mají zapnutý příznak "Dodavatel".
jestliže řádek obsahuje číslo zboží = nabízí se hlavní a alternativní dodavatelé uvedení na konkrétní kartě zboží.

 

 

Problém s dlouhým číslem pozice  na řádku přijaté objednávky, která vznikla rozpadem konstrukčního celku

Došlo k rozšíření funkce Rozpad konstrukčních celků pod tlačítkem Opravy na Přijaté objednávce 
Úprava volby a popisu stávajících režimů:

"konstrukční celky s typem 10, prvky s typem 1" (v původním režimu dotaz s odpovědí Ne) 
"konstrukční celky s typem 1, prvky s typem 18" (v původním režimu dotaz s odpovědí Ano) - tento režim nastavit jako výchozí

Nový režim:

"pouze prvky s typem 1" -> provede se rozpad na prvky typu 1, konstr. celky budou zrušeny + dojde k přečíslování pozic (od pozice 001 se zachováním stávajícího pořadí)

 

31.05.rozpad

Výsledek:

31.05.objPr

 

Následně musí být provedena (v případě zadání konstrukčních celků do výroby) kumulace zboží také pomocí tlačítka Opravy.

 

"Obnov dle ceníku (základ)" nová funkce

Vytvořena funkčnost dle zadání - pod tlačítkem "Opravy" na kartě Přijaté objednávky a Nabídky je možné použít novou volbu "Obnov dle ceníku (základ)". Načtou se základní údaje z karty zboží  jako by uživatel vybral zboží z rozbalovacího pole (název + popis dle vybraného typu tisku, objednací čísla, technické parametry, hmotnost apod.).

pozor Funkce nezahrnuje kompletní cenotvorbu! Proto pro správné ceny vždy použijte nakonec funkci "Obnov prodejní ceny z ceníku", která celou cenotvorbu zohledňuje!

 

 

Zálohová faktura v zahraniční měně

V případě, že máte přijatou objednávku s vyplněnou zahraniční cenou, kurzem a použijete generátor  ZAL (zálohovou fakturu) otevřel se dříve formulář tuzemské zálohové faktury.

Nyní se otevře formulář zahraniční zálohové faktury, převezme se měna, kurz a cena a pokud je vyplněna měna, tak se otevře zahraniční doklad.

 

Rezervace a blokace

Vznikla nově možnost při generování z POBJ nebo z NAB zvolit položky, které chcete rezervovat. Byl  vytvořen subformulář "výběr", kde lze zvolit, které položky mají být přeneseny do rezervace. Současně došlo ke změně designu formůláře na vytváření rezervací a to tak,že byly vytvořeny záložky.

vyber.skl