Navigation:  Marketing > Spisová služba > Karta spisové služby >

Předání připojených objektů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jestliže využíváte funkčnosti synchronizace příchozí pošty do spisové služby v S4S, obvykle záznamy z jednání obsahují i přílohy, které byly obsahem příchozí pošty. Když potom ze záznamu spisové služby generujete nějaký následný doklad (Marketingovou akci, Nabídku, Poptávku, Servisní zásah, HelpDesk) systém umožňuje tyto přílohy předat dál, aby i v těchto "realizačních" dokumentech byly snadněji uživatelům dostupné.

Pokud záznam spisové služby má připojené přílohy a generujete jeden z výše uvedených dokumentů, zobrazí se následující dotaz:

 

 SpisovaSluzba-PredaniPriloh

 

Nepřebírat        přílohy zůstanou připojeny pouze k Záznamu z jednání

Přenést        přílohy budou nově připojeny pouze k cílovému dokladu

Kopírovat        přílohy budou připojeny jak k Záznamu z jednání tak k cílovému dokladu