Navigation:  Marketing > Spisová služba > Karta spisové služby >

Generování Přijaté objednávky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jestliže synchronizujete příchozí poštu do systému, můžete využít následující možnosti generování Přijaté objednávky podle související Nabídky, na kterou váš zákazník zareagoval e-mailem.

V záznamu jednání příchozího potvrzení odeslané Nabídky, vyberte číslo nabídky v rozbalovacím poli na formuláři Spisové služby.

Synchronizovaný e-mail s potvrzením nabídky.

Synchronizovaný e-mail s potvrzením nabídky.

 

Jestliže pak následně použijete nad kartou spisové služby generátor Přijaté objednávky - "PObj!" - systém využije nastavené vazby a nabídne možnost vygenerovat Přijatou objednávku podle propojené Nabídky.

SpisovaSluzba-GenerovatPObjPodleNabidky

 

Generátor Přijaté objednávky podporuje i funkci generování podle vybrané varianty, jestliže byla Nabídka vytvořena jako "variantní"

 

Výběr varianty Nabídky při generování Přijaté objednávky.

Výběr varianty Nabídky při generování Přijaté objednávky.