Navigation:  Marketing >

Spisová služba

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Spisová služba slouží pro přehlednou evidenci komunikace se zákazníky. Evidovat můžete jak osobní jednání, tak i e-mail, fax, telefonní hovory, atd. Díky evidenci jednání se zákazníky uživatel získává dokonalý přehled o průběhu jednání nebo může obratem dohledat potřebné informace z historie.

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Přehled spisové služby
Přehled podacích záznamů
Karta spisové služby
Tisk přehledu spisové služby
Konfigurace
Křížové tabulky spisové služby
Statistika spisové služby