Navigation:  Marketing > Spisová služba >

Přehled spisové služby

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přehled spisové služby vám zobrazí seznam všech položek (jednání) evidovaných v systému Soft-4-Sale.

prehled.spis

 

Funkční Tlačítka

vyber         Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce.

vymaz        Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria.

 

Vedle filtru kontaktní osoby byl přidán přepínač, který změní způsob zobrazení osoby v přehledu jednání (změna zobrazení se projeví po použití tlačítka "Výběr")

POZOR režim se zobrazením jména může obecně zpomalit práci s tímto přehledem (ke každému řádku se musí dohledat informace v jiné tabulce a sestavit je do požadovaného tvaru).

Stav přepínače je možné si zapamatovat foťákem (nebo procesním panelem).

Sloupec S KÝM je možné si roztáhnout designerem.

 

4.6.spis

 

Nové filtrační kriterium v Přehledech

Do přehledů Jednání, Úkolů, HelpDesk požadavků je doplněno nové filtrační kriterium "s přílohou"

Univerzální funkce pro možnost filtrace dokumentů s přílohami (fyzicky připojenými soubory) - přehled zobrazí dokument pokud pro něj v tabulce OBJECT existuje vazba na externí soubor.

 

PrehledSPrilohou

Výběrové kriterium "s přílohou" na Přehledu jednání

 

SMS

Pravidla zápisu spisové služby:

Jestliže je SMS odeslána z čísla, které je nalezeno v Číselníku obchodníků, doplní se "nalezený" obchodník na kartu Jednání do pole OBCHODNÍK.

Jestliže je SMS odeslána z čísla, které je nalezeno v Kontaktech, doplní se na kartu Jednání do pole OBCHODNÍK obchodník z karty Kontaktu.

V těchto případech se do pole NA VĚDOMÍ doplní jméno obchodníka podle uživatele, který SMS skutečně "stáhnul".

Jestliže je SMS odeslána z čísla, které není nalezeno ani v číselníku obchodníků ani na kartě Kontaktu, doplní jméno OBCHODNÍK podle uživatele, který SMS skutečně "stáhnul".

Došlo k úpravě logiky stahování / mazání SMS z SMS serveru jednou za 14 dní.

Byla rozšířena funkce na dohledávání telefonních čísel z databáze tel. čísel a zároveň rozšířena struktura databáze o obchodníka příslušné firmy + dohledávání a naplnění příslušného obchodníka dle zadané firmy.

 

Možnost importu souborů *.MSG

Nad Přehledem spisové služby je možné prostřednictvím tlačítka ButonOutlook naimportovat MSG soubory jako nový záznam z jednání.

PrehledZaznamuSpisoveSluzbyFiltrace

 

Použitím tlačítka je uživatel vyzván k ukázání souboru *.MSG uloženého v nějakém dostupném adresáři na počítači.

K vytvořenému záznamu spisové služby se připojí i případné přílohy formou připojeného objektu.

Po úspěšném zpracování se zdrojový MSG soubor smaže.