Navigation:  Logistika > Záruční listy >

Konfigurace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V konfiguraci záručních listů provedete nastavení typu výstupního tiskového formuláře pro tisk záručním listů.

note2 Okno konfigurace obsahuje i pomocná nastavení, jako je možnost zobrazení informací o odběrateli, nebo  aktivace obrazové ukázky před tiskem ihned po změně tiskového formuláře nebo možnost aktivovat dotaz na typ výstupu formuláře vždy před tiskem.