Navigation:  Operativa > Kniha jízd >

Přehled jízd

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Doplnění stravného a jeho výpočet do knihy jízd

Nad kartou knihy jízd vznikla nová tisková sestava „Cestovní náklady“ obsahující informace o odjezdech a příjezdech jednotlivých vozidel + informace o celkové výši stravného.