Navigation:  Operativa > Kniha jízd >

Nová jízda

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Zadání jízdy

Nezbytnými údaji o jízdě jsou

Vozidlo: jeho zadání naplňuje nejen údaj o SPZ, ale doplňuje současně informace o počátečním stavu tachometru, stavu nádrže před jízdou a další méně důležité hodnoty.
Řidič: je automaticky nastaven jako implicitní řidič zvoleného vozidla, v řadě případů se však pochopitelně liší a je třeba jej zvolit ručně.
Trasa: výčet jednotlivých zastávek na cestě. Pokud použijete některou z opakovaných tras, doplní i počet ujetých kilometrů.
Účel: informace, která je nutná především pro obhajitelnost jízdy před kontrolními orgány.
Ujeto: počet kilometrů, který ovlivňuje konečný stav tachometru (a v návaznosti i stav nádrže).

Na základě praktických zkušeností doporučujeme zadávat také:

Doklad: číslo dokladu, který slouží jako potvrzení o natankování pohonných hmot. I když naprostá většina knih jízd neobsahuje tento odkaz, vřele doporučujeme tuto hodnotu zadávat. Stejně tak by se v popisu trasy měla objevit informace o zastávce u čerpací stanice.
Natankováno: počet litrů PHM, které byly během jízdy natankovány. Tato informace není nezbytná z hlediska samotné knihy jízd, ale slouží k získávání informací o skutečné spotřebě a napomáhá kontrole, zda zadané hodnoty o jednotlivých jízdách skutečně korespondují s realitou (na nevěrohodné údaje upozorňuje pole OK v sekci stavu nádrže).

Volitelně lze zadávat i další údaje. Vzhledem k vzájemné provázanosti údajů o čerpání se pokusme objasnit alespoň jejich vztah.

Celkem: představuje celkovou částku úhrady za pohonné hmoty. Tato hodnota je pokládána za neměnnou, a proto při změně pole Natankováno je přepočteno pole Cena za litr a naopak.
Cena za litr: po zadání údaje o natankovaných litrech se tato hodnota automaticky doplňuje z karty vozidla. Pokud cena nesouhlasí, neopravujte ji, ale zadejte správnou konečnou částku do pole Celkem.

Tlačítko Ulož trasu na kartě jízdy slouží k uložení opakovaných tras. Ukládá nejen textový popis trasy, ale rovněž její délku v kilometrech. Toto ukládání se pro uživatele stává neocenitelnou pomůckou především v případě, že cesty generuje přímo z karty Záznamu spisové služby a trasy jsou pravidelně opakovány.

Tlačítko Ulož účel pak především napomáhá co nejrychlejšímu vyplňování údajů o jízdě, protože uložené účely lze vybrat ze seznamu, který je spojen s editačním polem Účel.

jizda

Generování jízdy

Pro urychlení sestavení knihy jízd bylo do nástrojové lišty karty Zápisu spisové služby přidáno tlačítko Jízda!, které slouží pro vytvoření nového záznamu v knize jízd. Stisknutí tlačítka otevírá formulář JÍZDA a vyplňuje v ní údaje Řidič, Odjezd, Trasa a Účel, přičemž trasa je sestavena z identifikace aktuálního satelitu a působiště firmy, se kterou jednání probíhalo. Pokud je tato trasa nalezena v číselníku, je vyplněn i počet ujetých kilometrů. V případě, že zadaný řidič je zadán jako implicitní pro některé z vozidel, jsou současně nastaveny informace o vozidle, tedy jeho identifikace a údaje o tachometru a stavu nádrže.

Replikace

Stejně tak, jak je to obvyklé v jiných částech systému Soft-4-Sale, i kniha jízd je replikována. Lze ji tedy vyplňovat průběžně na různých satelitech. Je však třeba brát v potaz, že přihrané záznamy mohou ovlivnit konečné stavy tachometru a nádrže jednotlivých vozidel a je proto občas nutné použít jejich přepočet.