Navigation:  Zboží > Úpravy cen >

Přecenění dle skladu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

pozor Než začnete řešit přecenění ceníku podle skladu, ujistěte se, že skladové ceny jsou korektní! (párování faktur s příjemkami, skladový robot, přepočet stavu zásob)!

 

Přehledová sestava slouží k vyhledání a opravení položek, u kterých máte v ceníku uvedenou nákupní cenu například podle katalogu dodavatele, ale skutečná cena, za kterou zboží opravdu nakupujete, je jiná.

Mohou se lišit jen nepatrně, ale mohou se lišit i velmi výrazně. Obvykle se totiž do skladových Příjemek zboží zahrnují i další vícenáklady na jejich pořízení (balení, doprava, clo ...). Určitou roli může hrát i to, v jak velkých dávkách zboží nakupujete - množstevní slevy.

Přehled zboží pro Přecenění podle skladu

Přehled zboží pro Přecenění podle skladu

 

Tento přehled vám tedy zobrazí položky, které vás zajímají, a ukáže vám, jak moc a kterým směrem se teoretické (ceníkové) ceny liší od cen skutečných (skladových).

Funkčnost dostupná v tomto přehledu vám potom umožní skladové ceny převzít do ceníku a tím obchodníkům zpřesnit pohled na to, v jakých mantinelech se mohou pohybovat při smlouvání prodejní ceny se zákazníkem.

note2 Některé položky se v přehledu mohou vyskytovat vícekrát = mají skladovou kartu na více skladech. Pro správné přecenění tedy doporučujeme použít filtraci na určitý konkrétní sklad.

 

Hodnota ve sloupci +/- (?)

Záporná hodnotanaznačuje, že v ceníku máte uvedenou nižší nákupní cenu, než jaká se ve skutečnosti projevuje ve skladě. Nakupujete tedy ve skutečnosti dráž, než s čím obchodníci počítají. Tyto položky vás tedy budou zajímat asi nejvíc.
Kladná hodnotanaznačuje, že skladová cena zboží je nižší, než jakou máte uvedenou v ceníku.
Hodnota 100%ukazuje položky, kde je skladová cena NULA - takové položky by vás měly také zajímat, tady je něco špatně (chybí vazby mezi příjemkami a přijatými fakturami).
Nulová ukazuje položky, u kterých jsou ceny skladové i ceníkové ve shodě.

 

 

Zvláštní filtrační kriteria

Mimo známých filtračních kriterií, odkazující na údaje z Ceníku, můžete využít i další vyplývající z přípravy zdroje dat pro tento přehled.

 změna ceny zobrazí pouze položky, kde je průměrná skladová cena různá od nákupní ceny v Ceníku
pouze nenulovézobrazí pouze položky, které mají nenulový stav množství na skladové kartě
ceník NULAzobrazí pouze položky, které mají dosud v Ceníku nulovou nákupní cenu

 

PreceneniPodleSkladu-FiltrNakup

 

Nákup:zobrazí pouze položky jejichž Ceníková nákupní cena je v zadaném rozsahu.
... Přesnost:jestliže je použit parametr 'Přesnost', prakticky se rozšíří interval o tuto toleranci. (V tomto konkrétním případě budou tedy zahrnuty položky s nákupní cenou 295,00 Kč - 405,00 Kč).
Sklad:obdobně se dá použít filtrace podle rozsahu průměrné skladové ceny.
+/- od - dozobrazí položky jejichž rozdíl mezi průměrnou skladovou cenou a ceníkovou nákupní cenou (uváděný poměrem v %) je v zadaném rozsahu

 

note2 Vyplněním pouze kriteria OD, se vyberou položky odpovídající konkrétně zadané hodnotě.

 

 

Funkční tlačítka

Funkční klávesa nak - přecení ceny dle skladu pouze nákupní

Funkční klávesa obeceny - použije pro přecenění obě ceny, tedy nákupní i prodejní

 

note2 Zatrhnutím volby "pouze označené" systém přecení pouze označené zboží. Tím můžete předejít chybnému přecenění položek, které do výběru nepatřily.