Navigation:  Zboží >

Úpravy cen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V dnešní době se staly vybrané funkce systému velice aktuální. Jsou to funkce, které dokážou reagovat na změnu kurzů a dovolí uživateli rychle a snadno přecenit své zboží. Ne všichni uživatelé však umí a mohou tyto funkce použít. Proč ? Funkce pro úpravy cen najde sice každý uživatel Soft-4-Sale v menu Zboží - submenu Úpravy cen, ale ne všichni tvoří ceny podle kompletního schématu ze zahraničních cen.

Všimněme si dvou vybraných funkcí: Přecenění a Přepočet zahraničních cen. Přecenění pracuje pouze z českými (korunovými cenami), Ffunkce přecenění nabídne uživateli různé varianty hromadných úprav cen. Přepočet zahraničních cen umožní opravu cen dalšími 5 variantami. Všechny funkce umožňují přecenit celou bázi zboží nebo pouze vybranou skupinu. Vybrat skupinu zboží můžete zadáním jména výrobce, dodavatele, nebo konkrétního typu zboží. Další dva parametry umí omezit proces přecenění intervalem objednacích čísel. (od - do). Uživatel může parametry kombinovat a zadat například přecenění zboží od výrobce "MINOLTA" pouze pro typ zboží "Fotoaparáty".

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Přecenění
Přecenění dle skladu
Přecenění dle max. příjmových cen
Zaokrouhlení prodejních cen zboží
Stanovení doplňkových cen a sazeb
Přepočet zahraničních cen
Přepočet konstrukčních celků
Přehled výrobních kalkulací
Přehled výrobních protokolů
Nový výrobní protokol
Konfigurace výrobních kalkulací

 

Kalkulace ceny

V případě,že má výrobek současně příznak "konstrukční celek" do TECHPAR5 se vysčítají hodnoty TECHPAR5 podřízených řádků typu "M" a "P" (Pokud není u některého zboží tento parametr vyplněn, započítává se "nula" !!!).

POZOR – i u materiálů je vhodné do TECHPAR5 uložit hodnotu, která je vyjádřením koeficientu základní měrné jednotky vůči kilogramům, aby bylo možné také tento materiál „připočítat“ do celkové hmotnosti výrobku. Typicky svařenec z pěti polotovarů, kdy každý z nich má uvedenou svoji vlastní hmotnost, ale spotřeba přídavného drátu se do výsledného svařence nezapočte – pokud ale u přídavného drátu bude v TECHPAR5 uvedena „1“ (kilo drátu váží kilo), pak se v rámci kalkulaci do svařence připočte mimo hmotnosti polotovarů i hmotnost tohoto drátu.

V "Konfigurace výroby" vytvořena nová volba "hmotnost uložena v:", kde je možno navolit, jaký technický parametr se má takto propočítávat.

konfig.term