Navigation:  Zboží > Úpravy cen >

Přecenění

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkce přecenění slouží k hromadné změně cen vybrané skupiny zboží.

preceneni

Lze změnit nákupní ceny o určité procento - odpovídá situaci, kdy dodavatel hromadně zdraží nebo zlevní určitou skupinu zboží. Současně se stejným směrem mění i prodejní cena. Obchodní rozpětí (marže i rabat) zůstává stejné. Změna rabatu umožní změnu pouze prodejní ceny podle nově stanovené obchodního rozpětí (rabatu). Současně lze hromadně stanovit cenu montáže a případně i sazbu DPH.

Parametry

Pro zadání příkazu přecenění musíte vyplnit buď parametr Výrobce nebo parametr Dodavatel. Musíte zvolit plné jméno (ne počáteční písmena). Nelze tedy jednorázově přecenit celý ceník, ale pouze jednotlivé skupiny zboží (podle výrobců nebo dodavatelů).
Parametr Typ zboží může pouze doplňovat výběr zboží k přecenění. Stačí vyplnit pouze počáteční písmena. Tento parametr nemusí být samozřejmě vůbec použit.

Přecenění

Při spuštění příkazu přecenění budete ještě jednou dotázáni, zda svůj úmysl přecenění myslíte vážně (Přecenit xx vybraných záznamů ?). Tlačítkem OK úmysl potvrdíte, tlačítkem Cancel se naopak vrátíte zpět do okna parametrů.

Funkce přecenění

Změna nákupní ceny o:

uživatel stanoví procentuální posun ceny nákupní procentem (kladným i záporným). Vypočte se nová cena nákupní a změní se i cena prodejní v Kč tak, aby dosahovaná procentuální úroveň marže byla zachována.)

Změna prodejní ceny o:

uživatel stanoví procentuální posun ceny prodejní procentem (kladným i záporným). Vypočte se nová cena prodejní.

Změna rabatu:

uživatel stanoví požadovanou výši rabatu a systém vypočte novou cenu prodejní

[prodejní cena v Kč] = [nákupní cena v Kč] / (1 - [rabat])

Změna marže:

uživatel stanoví požadovanou výši marže (obchodní přirážky) a systém vypočte novou cenu prodejní [prodejní cena v Kč] = [nákupní cena v Kč] * (1 + [marže])

Nákupní ceny dle skladu:

tato funkce navazuje na skladové hospodářství a promítne ceny zboží ze skladu do ceny nákupní v Kč. Sklad obsahuje nejpravdivější informace o nákupních cenách v Kč a pokud uživatel nevyužívá funkcí pro zahraniční tvorbu ceny je tento způsob nejlepším způsobem pro aktualizaci cen nákupních. Cena prodejní se v tomto případě nemění.

Obě ceny dle skladu:

systém provede stejnou akci jako ve funkcí předchozí s tím rozdílem, že opraví cenu prodejní v Kč tak, aby dosahovaná procentuální úroveň marže byla zachována.

 

Funkční tlačítka

ukaz        zobrazí ukázku výsledku zaokrouhlení dle vybraných kritérií

zaokr                konfigurace zaokrouhlení cen

zpet        zavře okno