Navigation:  Zboží > Úpravy cen >

Přecenění dle max. příjmových cen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Systém přeceňování zboží podle skladových pohybů je systém, který umožňuje aktualizovat nákupní ceny a tím později i aktualizovat ceny příjmové na základě požadovaného rabatu. Aktualizace nákupních cen zboží podle skutečných provedených příjmů je věc, která je u obchodních firem zcela běžná, hlavně u firem, kde dochází k rychlé změně cen od dodavatelů. Systém doposud umožňoval aktualizaci nákupních cen dle průměrných cen skladových. Vyhodnocoval jednotlivé skladové karty a z jejich průměrných cen nabízel možnost aktualizace cen nákupních.

Průměrná cena, která se objevuje ve skladové kartě je cenou, která je průměrnou nákupní cenou všeho co je na skladě. Znamená to, že pokud mám na skladě 20 kusů, které jsem nakupoval v období posledních pěti měsíců, tak je tam zprůměrovaná cena od prvního až do pátého měsíce a pokud tato cena měla jednoznačný vzrůstající trend, tak se mi stane, že u aktuální nákupní ceny v ceníku se mi dostane cena stará dva a půl měsíce, protože je zprůměrovaná z 20 kusů za posledních pěti měsíců, což je nepříjemný aspekt.

Pro tyto situace, kdy má cena trvale rostoucí trend a uživatel chce aktualizovat podle skutečných nákupních cen, které jsou na trhu, byl doplněn příkaz, který umožní v menu Zboží, Úpravy cen, přecenění dle maximálních příjmových cen. Tento příkaz umožňuje vygenerovat přehled zboží, u kterého je vidět na každé kartě zboží poslední, resp. maximální cena na příjemce za určité časové období. Časové období zadává uživatel při spuštění tohoto systému, kdy si zadá např. posledních 5 měsíců. Systém pak vyhodnotí všechny příjmy v daném období, najde maximální příjmové ceny tzn. nejvyšší ceny na příjemce a tyto nabídne jako ceny, kterými se budou aktualizovat nákupní ceny v ceníku.

precen.param