Navigation:  Zboží > Úpravy cen >

Zaokrouhlení prodejních cen zboží

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkce Zaokrouhlení prodejních cen zboží provede zaokrouhlení vybraného zboží dle výběrových kritérií a volby způsobu zaokrouhlení.

Funkční tlačítka

ukaz         zobrazí ukázku výsledku zaokrouhlení dle vybraných kritérií

zaokr                konfigurace zaokrouhlení cen

zpet        zavře okno

precen        zaokrouhlí ceny bez DPH dle vybraných kritérií

zaokrouhleni