Navigation:  Sklad >

Křížové tabulky pohybů - zboží

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Křížová tabulka pohybu zboží byla doplněna o možnost filtrace na ID dokladu a dále byla rozšířena křížová tabulka historie zařízení také o možnost filtrace na ID dokladu.

 

2.12.KT

 

2.12.KT2